Pramen v Zábřehu – Korýtku a jeho minulost

V červnu 2021 byl slavnostně odhalen opravený pramen v Zábřehu-Korýtku, který je jediným pramenem na území městského obvodu Ostrava-Jih, ačkoliv ještě před 100 lety bychom obdobných vývěrů vody našli na území Zábřehu a Hrabůvky povícero. Díky mému návrhu v loňském ročníku participativního rozpočtu Ostravy-Jihu se prameniště v Korýtku dočkalo opravy. Jakým překvapením bylo zjištění, že se návrh umístil dokonce […]

čtěte dále »

Pravěké nálezy v Zábřehu

Lokalita Zábřehu nad Odrou představuje v rámci Ostravy cennou část města, kde bylo v průběhu 20. století objeveno několik artefaktů po činnosti pravěkých lidí. Dnes můžeme s jistotou říci, že podél Odry migrovali pravěcí lidé z jihu na sever Evropy. O trvalém osídlení Zábřehu však v pravěku nemůžeme hovořit. Nejstarší stopy osídlení střední Evropy mají vzácně přesahovat jeden milion […]

čtěte dále »

Znáte všechny publikace o historii Ostravy-Jihu?

Následující článek se zabývá materiály a knihami, které mapují historii nynějšího městského obvodu Ostrava-Jih od počátku 20. století k dnešku. Zatímco v období minulého režimu, kdy došlo k utvoření základu současného obvodu, vznikala aktuální díla, která měla podávat přehled o soudobé podobě obvodu, v posledních letech vznikají skutečné historické knihy, které mapují minulost jednotlivých částí […]

čtěte dále »

Jižní listy – třicet let spolu

Zpravodaj Jižní listy zahajuje aktuálním číslem svůj třicátý ročník vydávání. Vhodná příležitost připomenout si jeho minulost. Jižní listy na počátku 90. let navázaly na tradici někdejších zpravodajů obvodního národního výboru Ostrava 3. První výtisk zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih vyšel pravděpodobně již v roce 1992, v archivu kronikáře je zatím nejstarší číslo dochováno z roku 1993. Tehdy byly Jižní […]

čtěte dále »

Od dřevěného kostela po zděný aneb Od Marka k Panně Marii

Dne 21. prosince roku 1784 byl někdejší dřevěný kostel Navštívení Panny Marie povýšen z filiálního (pobočného) na lokální (s vlastním knězem). Ideální příležitost si v rámci tohoto výročí připomenout nejstarší minulost kostela v Zábřehu, který stojí u zdejšího zámku. Vznik nejstaršího kostela První kostel v Zábřehu musel vzniknout okolo roku 1500. Z čeho tak soudíme? Až v roce 1480 se podařilo […]

čtěte dále »

90 let od vzniku první tramvajové dráhy v Hrabůvce

V říjnu 2020 jsme si připomněli 90 let od chvíle, kdy do Hrabůvky vyjela první tramvaj. Od té doby se mnoho změnilo – dnes už v Hrabůvce nenarazíme na parní vozy, ani na jednokolejnou trať. Kolejí také přibylo a Hrabůvka je dnes ze všech stran doslova obepnuta tramvajovými drahami, po nichž se prohánějí jedny z nejmodernějších tramvají v Evropě. […]

čtěte dále »

K minulosti a současnosti cyklistiky na Jihu 2

V první části cyklistického seriálu jsme se seznámili s vývojem cyklistiky v Ostravě a především na území současného obvodu Ostrava-Jih do časů před 2. světovou válkou. V dalším pokračování dotáhneme povídání až k současnosti. Kluby českých velocipedistů v Zábřehu, Hrabůvce i ve Výškovicích zanikly vinou nezájmu o organizovanou cyklistiku ruku v ruce s následky velké hospodářské krize. Rok 1939 a začátek 2. světové […]

čtěte dále »

K minulosti a současnosti cyklistiky na Jihu (1): kola v éře spolků

Když bavorský baron a lesník Karl von Drais předvedl v roce 1817 na své manifestační jízdě světu svůj ,,rychlonohý stroj“, zdaleka netušil, že tím zahájil cyklistickou éru, která od té chvíle trvá více než dvě století. Baron Drais sestrojil dřevěný bicykl, který fungoval na principu dětského odrážedla. Jeho Laufmachine (doslova běhací stroj) jel průměrnou rychlostí 15 […]

čtěte dále »

Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (4)

V dalším díle našeho seriálu (minulý díl naleznete zde) si představíme listinu z roku 1888, která byla do báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie vložena při druhé rekonstrukci kostela. Autorem zápisku byl tehdejší zábřežský starosta František Hrabovský. Text je psán již češtinou a můžeme si zde nejprve uvést snímek listiny a její doslovný přepis: ,,Od […]

čtěte dále »

Křehký a plachý Vojtěch Martínek (1887–1960)

V sobotu 25. dubna 2020 jsme si mohli připomenout šedesát let od úmrtí nejvýznamnějšího literáta, který kdy žil na území našeho obvodu. Hlavní tepna v Hrabůvce, která od roku 1970 nese jeho jméno, je známá snad všem. Málokdo již ví, kdo dr. Martínek byl a jak obsáhlé a široké je jeho dílo. Dětství Brušperský kožešník Ludvík Martínek […]

čtěte dále »