Sbor dobrovolných hasičů Výškovice

Konec 19. století byl v Českých zemích obdobím prudkého rozvoje spolkového života. Byly zakládány spolky vzdělávací a osvětové, tělovýchovné, politické, duchovní, nebo profesní. Zvláštním typem spolků byly také sbory dobrovolných hasičů, které vznikaly téměř v každé obci. Založení sboru a první hasičské skladiště Ve Výškovicích vznikl sbor dobrovolných hasičů v roce 1889 s cílem sdružit […]

čtěte dále »

Hostinec Rudolfa Šugara s kinem Láďa (později Lípa)

Mnozí z vás vzpomínají často na kino Lípa v Zábřehu. Promítalo se zde až do roku 1976. Ale abychom poznali historii nejen kina, ale i přilehlého hostince, musíme se vrátit na přelom 19. a 20. století. Tento příběh začal v letech 1899-1900. Tehdy si zámožný rolník Rudolf Šugar postavil na svých pozemcích u cesty vedoucí z Nové Vsi do Hrabůvky prostorný přízemní nárožní dům.

čtěte dále »

Hostinec Rudolfa Havránka

Nejstarším hostincem na území Zábřehu je dodnes existující podnik, známý jako Havránek, mezi ulicemi Výškovická, U Hrůbků a Horymírova. Jedná se o druhou nejstarší stavbu na území Zábřehu, hned po zábřežském zámku. Objekt stojí v místě, kde se již v 16. století nacházelo zábřežské fojtství. Nejstarší dochovaná zmínka o fojtovi pochází z roku 1596. Fojt byl v obci významnou […]

čtěte dále »

Hostinec Alberta Helbicha v Zábřehu

Osada, zvaná kdysi Březí, která na začátku 30. let byla tvořena asi 26 různými stavbami, bychom dnes již takto pojmenovanou v současných mapách nenašli. Pojmenování Březí nesla i část dnešní ulice Plzeňské, v úseku mezi ulicemi U Lesa (Čujkovova) a Horní. Osada Březí se nacházela v místech při okraji Bělského lesa, v jižní části Zábřehu, nedaleko dnešní autobusové zastávky […]

čtěte dále »