Sbor dobrovolných hasičů Výškovice

Konec 19. století byl v Českých zemích obdobím prudkého rozvoje spolkového života. Byly zakládány spolky vzdělávací a osvětové, tělovýchovné, politické, duchovní, nebo profesní. Zvláštním typem spolků byly také sbory dobrovolných hasičů, které vznikaly téměř v každé obci.

Legitimace příslušníka hasičského sboru ve Výškovicích (konec 30. let). Foto: Soukromá sbírka S. Mazurka

Legitimace příslušníka hasičského sboru ve Výškovicích (konec 30. let). Foto: Soukromá sbírka S. Mazurka

Založení sboru a první hasičské skladiště

Ve Výškovicích vznikl sbor dobrovolných hasičů v roce 1889 s cílem sdružit občany obce ke společné obraně nemovitostí a úrody před požáry. První hasičské skladiště bylo umístěno v části dnes již demolovaného obecního domku nedaleko kaple (MAPA) Obecní domek sloužil nejen potřebám hasičů, ale nacházel se zde také byt obecního sluhy, umrlčí komora a vězení. V roce 1895 vybudovali příslušníci sboru před skladištěm lezeckou věž, která svému účelu sloužila až do roku 1926, kdy se se zřítila během bouřky.

Bíle omítnutý obecní domek, ve kterém bylo do roku 1932 umístěno hasičské skladiště na fotografii z roku 1977. Foto: Soukromá sbírka S. Mazurkarka

Bíle omítnutý obecní domek, ve kterém bylo do roku 1932 umístěno hasičské skladiště na fotografii z roku 1977. Foto: Soukromá sbírka S. Mazurka

Nová zbrojnice

Již ve 20. letech přestaly prostory skladiště dostačovat rozrůstajícím se aktivitám výškovického sboru. V roce 1931 bylo proto rozhodnuto o výstavbě nové reprezentativní zbrojnice, jejíž součástí by byly také obecní místnosti a byt zbrojíře. Nová budova byla vystavěna nedaleko starého skladiště a do užívání byla slavnostně předána 29. května 1932. Místní kronikář o této události poznamenal, že „vkusnou stavbu, která jest okrasou obce, provedl stavitel Alfréd Klein ze Zábřeha“.

Hasičská zbrojnice v roce 1977. Foto: Soukromá sbírka S. Mazurka

Hasičská zbrojnice v roce 1977. Foto: Soukromá sbírka S. Mazurka

Zánik sboru

Výškovičtí hasiči během své historie zasahovali u mnoha požárů, povodní a havárií. Úzce spolupracovali s blízkým sborem dobrovolných hasičů v Zábřehu nad Odrou. Koncem 70. let ale činnost sboru začínala upadat. V roce 1982 byla zrušena výjezdová jednotka a zbrojnice sloužila nadále jako sklad protipovodňové techniky. Samotný hasičský sbor budovu opustil v roce 1988 a několik let se až do svého rozpuštění scházel již jen v provizorních prostorách. Na počátku 90. let budovu odkoupil soukromý podnikatel, který zde na několik let zřídil firmu na výrobu ochranných obleků a následně byla bývalá zbrojnice přestavěna na restauraci „Pod parohama“.

Situační plánek umístění hasičského skladiště a zbrojnice. Foto: Mapy.cz

Situační plánek umístění hasičského skladiště a zbrojnice. Foto: Mapy.cz

Tomáš Majliš

Zdroj:

MAZUREK, S.: Poznámky z historie Výškovic. rukopis.

Obecní kronika Výškovic

1 thoughts on “Sbor dobrovolných hasičů Výškovice

  1. Pingback: Zámek ·

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *