Obecná škola v Zábřehu – srovnávací fotografie

Přestože historie zábřežského školství sahá až do poloviny 17. století, první samostatná budova obecné školy byla vystavěna až v roce 1870 a dětem sloužila pouhých 24 let. Důvodem byl nepředvídatelný nárust počtu obyvatel Zábřehu, kdy jen mezi lety 1880-1900 vzrostl počet obyvatel z 1439 na 7653. V roce 1894 proto byla na dnešní Ruské ulici […]

čtěte dále »

Obecná škola ve Výškovicích

Při vycházce starými Výškovicemi k řece Odře musí každý návštěvník minout budovu obecné školy, nacházející se naproti obecní kaple u Husarovy ulice. Přestože školní budova pochází z počátku 20. století, historie výškovického školství sahá dále do minulosti a ve svých počátcích je úzce spojena s nedalekou Starou Bělou. Počátky výškovického školství Pravděpodobně již před polovinou […]

čtěte dále »

Zábřežské školy do závěru 19. století.

Vyučování dětí má v Zábřehu již několikasetletou tradici. Již roku 1642 stál nedaleko dnešního kostela v Zábřehu dřevěný domek, který sloužil pro výuku dětí. Mohlo se jednat o bratrský dům, který si v polovině 16. století postavili vlastním nákladem čeští bratři. Dalším známým místem, kde probíhalo vyučování, byl dům, který se nacházel uprostřed původní vesnice.

čtěte dále »

Měšťanská škola na Hulvácké ulici

Druhá polovina 19. století znamenala pro Zábřeh průmyslový rozvoj a s tím související nárůst počtu obyvatel. Bylo potřeba neustále rozšiřovat počet tříd, stavět nové školní budovy, rozšiřovat školní zázemí. Již na konci 18. století začal v obci vyučovat v domku u dnešního Husova sboru vysloužilý voják Josef Poruba, roku 1801 byla vystavěna první obecná škola (dnes budova na […]

čtěte dále »

Česká obecná škola chlapecká a dívčí v Zábřehu na Dolní ulici

Konec 80. a počátek 90. let 19. století znamenal pro Zábřeh populační explozi. Obecná škola na ulici Závoří, která byla obcí dána do užívání v roce 1871, již dávno nepostačovala počtu žáků. Roku 1891 navštěvovalo v zmíněné škole 1. ročník 176 dětí. S velkou potřebou se začalo hovořit o vystavění nové školní budovy. Stavba obecné školy                 Zástupci […]

čtěte dále »