Česká obecná škola chlapecká a dívčí v Zábřehu na Dolní ulici

Konec 80. a počátek 90. let 19. století znamenal pro Zábřeh populační explozi. Obecná škola na ulici Závoří, která byla obcí dána do užívání v roce 1871, již dávno nepostačovala počtu žáků. Roku 1891 navštěvovalo v zmíněné škole 1. ročník 176 dětí. S velkou potřebou se začalo hovořit o vystavění nové školní budovy.

Stavba obecné školy

                Zástupci obce o nové stavbě jednali již v roce 1892, ale kvůli rozporům se rozhodnutí stále odkládalo. K přípravám na stavbu přistoupil obecní výbor až roku 1894. Stavět se začalo 16. dubna 1894 v tehdejší farské zahradě – dnes je jedná o místo na nároží ulic Ruská a Dolní. Dříve tudy vedla okresní silnice k Místku a k Vítkovicím. Dne 28. dubna 1894 proběhlo za přítomnosti představitelů obce a školy, duchovních, žáků a veřejnosti slavnostní položení a posvěcení základního kamene, do něhož byl vložen pamětní list, rakouské mince, výtisky novin Opavského týdeníku a Ostravice a kostelní zpěvník.

Obecná škola před přestavbou z roku 1909. Soukromý archiv autora.

Obecná škola před přestavbou z roku 1909. Soukromý archiv autora.

                Novou školní budovu vystavěla stavební firma Mihatsch & Ulrich. Stavba trvala několik měsíců. 23. září 1894 byla budova slavnostně vysvěcena. Jednalo se o jednopatrovou stavbu s rovnou střechou a věží. Fasádu tvořily bíle kameninové cihly. V průčelí, nad hlavním vchodem do budovy, byla deska s nápisem: ,,V práci a vědění jest naše spasení“. V budově bylo osm tříd, sborovna a kabinet. Obec na stavbu vynaložila 30 000 zlatých a snažila se zajistit dostatek školních pomůcek.

Obecná škola na pohlednici okolo roku 1920. V popředí tramvajové koleje dráhy Vítkovice - Pískové doly. Soukromý archiv autora.

Obecná škola na pohlednici okolo roku 1920. V popředí tramvajové koleje dráhy Vítkovice – Pískové doly. Soukromý archiv autora.

Škola ve 20. století

       Již před první světovou válkou, v roce 1909, došlo k stavebnímu rozšíření školy. Přistavěna byla dvě boční křídla. Na jednom z nich byl umístěn znak obce Zábřehu. Pokud se podíváte na opravené průčelí dnes (z ulice Ruské), znak obce zde stále najdete. Roku 1913 byla kolem obecné školy vybudována dráha z Vítkovic do Pískových dolů. První světová válka zasáhla do chodu školy – budova byla zabavena pro vojenské účely.

       Roku 1923 nechala obec vystavět další jednopatrovou přístavbu, která zabrala část dvora a školní hřiště. V přízemí byla tělocvična, v patře čítárna a knihovna s přednáškovým sálem. Po druhé světové válce byl před školou instalován pomník obětem 2. světové války z řad občanů, který byl v polovině 80. let přemístěn před školu na Hulvácké ulici.

Žáci V. obecné školy v Zábřehu, školní rok 1940/1941. Soukromý archiv autora.

Žáci V. obecné školy v Zábřehu, školní rok 1940/1941. Soukromý archiv autora.

Dnešní stav

       Škola prošla generální rekonstrukcí v letech 1961 – 1962. Sloužila vzdělávání na I. stupni až do roku 1986. Poté se v ní nacházel Dům dětí a mládeže a od roku 1991 do roku 2007 Církevní (Biskupské) gymnázium. Dnes budova slouží potřebám ubytovny a jazykové školy. Nedávno prošla zateplením fasády, což objektu ubralo na architektonické kráse. I tak ale budova zůstává velkým ,,památníkem“ Zábřehu.

Petr Přendík

Obecná škola na pohlednici, před rokem 1918. V popředí tramvajové koleje dráhy Vítkovice - Pískové doly. Soukromý archiv autora.

Obecná škola na pohlednici, před rokem 1918. V popředí tramvajové koleje dráhy Vítkovice – Pískové doly. Soukromý archiv autora.

Bývalá obecná škola na snímku z roku 2015. Foto PP.

Bývalá obecná škola na snímku z roku 2015. Foto PP.

Zdroje:

Sborník Ostrava 24 a 25

Kronika obce Zábřeh

soukromý archiv

3 thoughts on “Česká obecná škola chlapecká a dívčí v Zábřehu na Dolní ulici

  1. Petře, superne!
    Jen nepřesnost v závěru: to gymnázium se jmenovalo, a stále jmenuje, Biskupské. Chodil tam syn, takže to vím zcela jistě. Chodil na bigy, ne cigy… 🙂
    Obdivuhodná aktivita, díky.
    Jarmila

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *