Radnice ve starém Zábřehu – srovnávací fotografie

Prudký rozvoj Zábřehu na konci 19. století s sebou přinesl potřebu rozšíření prostor pro výkon obecní samosprávy. V roce 1909 radní zakoupili budovu hostince v centru obce a přestavěli ji na radnici. Z tanečního sálu byla vytvořena zasedací místnost a prostory v přízemí byly adaptovány na kanceláře. V této době byly také pravděpodobně vyzdobeny štítové […]

čtěte dále »

Zábřežská radnice

Do poloviny 19. století byl Zábřeh součástí petřvaldského panství, spravovaného olomouckou kapitulou. Zástupcem vrchnosti a vykonavatelem poddanské správy byl v obci fojt. Změnu přinesl až revoluční rok 1848, který vyústil ve zrušení poddanské správy. Pro obyvatele Zábřehu to znamenalo, že si své záležitosti mohli řídit v rámci zákonů sami. Vrchnostenskou správu nahradila od 1. 1. 1850 obecní samospráva.

čtěte dále »