Hrabůvka, 29. března 1944 – místo konce Velkého útěku

Jen pár metrů od hlavního vstupu do kostela Panny Marie, královny posvátného růžence v Ostravě­‑Hrabůvce stojí žulový pomník, který připomíná zastřelení dvou letců britské RAF, kteří před osmdesáti lety, 27. března 1944, přišli v Hrabůvce o život. Stalo se tak jen pár dní po útěku z německého zajateckého tábora Stalag Luft III, který se nacházel poblíž města Záhaně (dnes polské město Żagań, […]

čtěte dále »

Hrabůvka jako součást Ostravy

V roce 1924 byla Hrabůvka přičleněna k nově utvořenému velkoměstu Moravská Ostrava, čímž skončila samostatnost obce, která se stále vyznačovala agrárním charakterem a skromnou dělnickou zástavbou maximálně jednopatrových domů. Po roce 1924 se však začala Hrabůvka rozvíjet ryze městským způsobem. Stavební vývoj nově městské čtvrti Hrabůvka vykazoval až do závěru 80. let minulého století nebývalé […]

čtěte dále »

Historické noviny k 28. říjnu a 11. listopadu 2023

U příležitosti 105. výročí vzniku samostatné Československé republiky vydal městský obvod Ostrava-Jih speciální výtisk novin Ostravský jih, které reflektují události 1. světové války a rok 1918 v našem městě a blíže i na území současného obvodu. V úvodu naleznete otisk článků, které byly vydány v periodiku Ostravský kraj 30. října 1918. Následující odstavce přibližují vyhlášení republiky v Moravské […]

čtěte dále »

1. světová války v obraze kroniky Výškovic

Na konci října jsme si připomněli 104. výročí vzniku samostatné Československé republiky a 11. listopadu 2022 si připomínáme také konec 1. světové války. V rámci obou výročí přinášíme čtenářům autentický zápis z výškovické kroniky, který v roce 1923 zapsal řídící učitel a zároveň kronikář Josef Král. Detailně v textu popsal nejen průběh války a její dopady na výškovické obyvatelstvo, […]

čtěte dále »

Pískové doly v Zábřehu nad Odrou

Mezi Ostravany je pojem Pískové doly (lidově Pískáče) nejčastěji synonymem pro panelové sídliště z přelomu 80. a 90. let minulého století. Málokdo však již ví, že obytný sektor byl nazván podle skutečného povrchového dolu, v němž se od konce 19. století těžil bílý písek. Pískoven v okolí Odry byla celá řada, ovšem převážná část z nich měla pouze lokální […]

čtěte dále »

Družstevní restaurace aneb Eliáš

V roce 1921 bylo zejména díky úsilí Josefa Chalupníka založeno Obecně prospěšné stavební a bytové družstvo ve Vítkovicích, společnost s ručením obmezeným (dále jen OPSaBD), jehož hlavním cílem bylo vybudovat v oblasti horní části Zábřehu vilovou čtvrť, která dnes nese název Družstvo. Součástí zástavby měla být též rozvinutá občanská vybavenost. Prvním veřejným podnikem se měla stát družstevní restaurace. […]

čtěte dále »

Knihovny a čítárny v dějinách Jihu

Počátky knihoven v našem obvodu sahají až do 90. let 19. století, kdy docházelo ke vzniku prvních čtenářských spolků. Po vzniku Československa začal platit zákon, jenž obcím nařizoval zřídit obecní knihovny. Posledních sto let tak mohou obyvatelé jižní části Ostravy chodit do veřejných půjčoven knih, které náleží k základní občanské vybavenosti. Hrabůvka Počátky knihovnictví v Hrabůvce sahají do závěru […]

čtěte dále »

Nepřístupné prostory Ostravy-Jihu

Náš obvod skrývá řadu míst, kam se běžně nedostaneme, případně se tam dostanou jen oprávněné osoby. Co se skrývá pod i nad zemí v objektech, kolem nichž denně chodíme? V článku společně navštívíme podzemí, povrch i nadzemí a snad budete překvapeni, jak vypadají „tajná“ místa v našem obvodu. V podzemí Jihu Naše putování začneme na jižním […]

čtěte dále »

Tramvajová doprava na Jihu od počátků k dnešku

Tramvajová doprava má na území našeho obvodu již více než stoletou tradici. První tramvaj projela Zábřehem roku 1913 a od těch časů se síť kolejí neustále zahušťovala. Dnes patří území Jihu k částem Ostravy, kde naleznete nejvíce tramvajových zastávek i tratí. Nejstarší tři dráhy První tramvajovou trať začaly budovat Vítkovické železárny, respektive jejich vlastník Vítkovické horní […]

čtěte dále »
Domy na Letecké ulici - některé již s novým kabátem, snímek patrně z roku 2003.

Jubilejní kolonie jako památková zóna obvodu

Jubilejní kolonie v Ostravě-Hrabůvce je nejčastěji skloňovaným místem našeho obvodu, alespoň z hlediska turismu, knižních průvodců či místopisných děl. Sídliště pro dělníky Vítkovických železáren z let 1921–1950 je oprávněně přezdíváno jako „rodinné stříbro městského obvodu Ostrava-Jih“. Hodnota Jubilejní kolonie spočívá zejména v jejím architektonickém a urbanistickém řešení. Porovnejte, jak vypadá většina ostravských či karvinských kolonií – jedná se téměř […]

čtěte dále »