K minulosti a současnosti cyklistiky na Jihu (1): kola v éře spolků

Když bavorský baron a lesník Karl von Drais předvedl v roce 1817 na své manifestační jízdě světu svůj ,,rychlonohý stroj“, zdaleka netušil, že tím zahájil cyklistickou éru, která od té chvíle trvá více než dvě století. Baron Drais sestrojil dřevěný bicykl, který fungoval na principu dětského odrážedla. Jeho Laufmachine (doslova běhací stroj) jel průměrnou rychlostí 15 […]

čtěte dále »

Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (4)

V dalším díle našeho seriálu (minulý díl naleznete zde) si představíme listinu z roku 1888, která byla do báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie vložena při druhé rekonstrukci kostela. Autorem zápisku byl tehdejší zábřežský starosta František Hrabovský. Text je psán již češtinou a můžeme si zde nejprve uvést snímek listiny a její doslovný přepis: ,,Od […]

čtěte dále »

Křehký a plachý Vojtěch Martínek (1887–1960)

V sobotu 25. dubna 2020 jsme si mohli připomenout šedesát let od úmrtí nejvýznamnějšího literáta, který kdy žil na území našeho obvodu. Hlavní tepna v Hrabůvce, která od roku 1970 nese jeho jméno, je známá snad všem. Málokdo již ví, kdo dr. Martínek byl a jak obsáhlé a široké je jeho dílo. Dětství Brušperský kožešník Ludvík Martínek […]

čtěte dále »

Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (3)

Ve třetí části našeho seriálu (první díl zde, druhý díl zde) si přiblížíme listinu, která byla v březnu 2020 objevena v kostelní báni na věži kostela Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu. Listina byla původně uložena v menší báni sanktusníku roku 1860. Německy zapsaný text navazuje na opis listin z let 1814 a 1816. Je zajímavé, […]

čtěte dále »

14. dubna 1288: první zmínka o prostoru Zábřehu nad Odrou

Nejstarší dochovaná zmínka o Zábřehu nad Odrou, jedné z dnešních částí městského obvodu Ostrava-Jih, se objevila v latinsky psané listině vydané dne 12. dubna 1288 olomouckým biskupem Dětřichem z Hradce. Biskup tehdy písemně potvrdil držení lén v severovýchodní části Moravy bratrům z rodu Stange, jejichž otec se pohyboval v okruhu biskupa Bruna ze Schauenburku, známého […]

čtěte dále »

Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (2)

V druhé části našeho seriálu (první část dostupná zde) si přiblížíme listiny, které byly do báně zábřežského kostela vloženy v letech 1814 a 1816. Nejstarší listina byla do malé věže sanktusníku vložena tři roky po dostavbě a vysvěcení kostela. V roce 1816 byl k původním řádkům dopsán ještě kratičký text, který měl budoucí generace informovat […]

čtěte dále »

Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (1)

V rámci rekonstrukce věže starého kostela Navštívení Panny Marie stojícího u zábřežského zámku byla po 90 letech opětovně otevřena báň, která ve svém nitru skrývala malou plechovou zaletovanou krabičku s letopočtem 1930. Schránka byla otevřena 5. března 2020 za účasti zástupců zábřežské farnosti. Dokumenty si vzal do rukou přizvaný kronikář městského obvodu Ostrava-Jih Petr Lexa Přendík, který […]

čtěte dále »

Minulost náměstí v prostoru našeho obvodu

Kolaudace nového náměstí Ostrava-Jih mne přivedla na myšlenku zaměřit se na minulost náměstí na území Ostravy-Jihu. Skutečné náměstí se podařilo vybudovat nyní, sto let poté, co byla navržena stavba prvního náměstí v Zábřehu nad Odrou. Než se ponoříme do minulosti, najděme ve Slovníku spisovného jazyka českého heslo náměstí: ,,Větší volné prostranství ohraničené domy se zpevněnou plochou […]

čtěte dále »

Typizované domy řady T – počátek hromadné bytové výstavby

Koncem 40. let vznikaly první série typizovaných domů, domů, které se měly stavět podle jednotných plánů v celém Československu. Ale k tomu, aby se mohly stavět všude stejné domy, bylo potřeba vyřešit mnoho počátečních problémů a překážek. Přichází typizace Navrhnout několik základních typů domů bylo to nejjednodušší. Jedny plány pro celý stát, zní to jednoduše, […]

čtěte dále »

Josef Chalupník, zakladatel Družstevní osady v Zábřehu nad Odrou

Vilová čtvrť Zábřeh-Družstvo by nevznikla nebýt Josefa Chalupníka, významného politika meziválečného období. Jeho osobnost připomíná od 31. května 1931 bronzová deska na jednom z domů na náměstí Gen. Svobody. Josef Chalupník se narodil 9. května 1884 ve východních Čechách v Proseči nedaleko Chrudimi. Dětství neměl lehké, vyrůstal jako nemanželské dítě v péči své matky, služky v […]

čtěte dále »