Česká obecná škola chlapecká a dívčí v Zábřehu na Dolní ulici

Konec 80. a počátek 90. let 19. století znamenal pro Zábřeh populační explozi. Obecná škola na ulici Závoří, která byla obcí dána do užívání v roce 1871, již dávno nepostačovala počtu žáků. Roku 1891 navštěvovalo v zmíněné škole 1. ročník 176 dětí. S velkou potřebou se začalo hovořit o vystavění nové školní budovy. Stavba obecné školy                 Zástupci […]

čtěte dále »