Obecná škola ve Výškovicích

Při vycházce starými Výškovicemi k řece Odře musí každý návštěvník minout budovu obecné školy, nacházející se naproti obecní kaple u Husarovy ulice. Přestože školní budova pochází z počátku 20. století, historie výškovického školství sahá dále do minulosti a ve svých počátcích je úzce spojena s nedalekou Starou Bělou.

Obecná škola ve Výškovicích na počátku 20. století. Foto: archiv autora

Obecná škola ve Výškovicích na počátku 20. století. Foto: archiv autora

Počátky výškovického školství

Pravděpodobně již před polovinou 17. století byla ve Staré Bělé zřízena olomouckou kapitulou škola, do které docházely děti bohatých sedláků nejen z Bělé, ale také z okolních vesnic Nové Bělé, Výškovic, Proskovic a Krmelína. O osobě učitele a jeho příjmech vypovídá záznam z roku 1672, který uvádí, že učitel má k dispozici „vlastní příbytek, oplocenou zahradu a k tomu příjem od všech sedláků z pěti vesnic po 2 slezských groších. Ze vsí Stará Bělá a Výškovice dostává od každého sedláka po jednom bochníku chleba. Za zápis křtu dostává 1 groš a 3 denáry. U příležitosti posvícení mu všichni obyvatelé darují za pokropení svěcenou vodou koláče“. Až do vydání tereziánského patentu o všeobecné vyučovací povinnosti v roce 1774 starobělskou školu navštěvovalo pouze několik dětí předních obyvatel zmíněných obcí. Po roce 1774 se ale povinnost navštěvovat školu rozšířila na všechny děti ve věku 6-12 let. Přestože zákon přikazoval rodičům děti do školy posílat, nebyla docházka nijak příkladná. Dokazuje to přehled skutečné docházky dětí z konce 80. let 18. století, kdy z 26 školou povinných výškovických dětí školu pravidělně navštěvovali pouze 3 chlapci. Jedním důvodem vysoké absence bylo jistě přesvědčení rodičů, že školní vzdělávání odvádí děti, a především dívky, od domácích povinností. Tento názor byl rozšířen mezi širokými vrstvami obyvatel a Výškovice nebyly žádnou výjimkou. Druhým důvodem velké absence ale mohla být také vzdálenost, kterou musely děti zdolávat při cestě do školy. Tříapůl kilometrová cesta z Výškovic do školy ve Staré Bělé často v deštích a sněhu byla hlavně pro nejmenší děti únavná. Již v roce 1789 bylo proto povoleno, aby nejmenším dětem ve věku 6-9 let bylo v případě nepřízně počasí umožněno vyučovat ve Výškovicích pod vedením některého ze sousedů.

Situační plánek rozmístění škol ve Výškovicích. Foto: <a href="https://mapy.cz/s/UeZ9" target="blanc">Mapy.cz</a>

Situační plánek rozmístění škol ve Výškovicích. Foto: Mapy.cz

Výškovické školy

Právě velká vzdálenost mezi Výškovicemi a starobělskou školou vedla obecní radní v roce 1873 k rozhodnutí vystavět vlastní školu v centru obce v blízkosti zdejší kaple. Školní budova se nacházela naproti dnešní skautské klubovny na Husarově ulici. Škola byla vystavěna jako přízemní budova s jednou třídou a bytem učitele. Již na konci 19. století bylo patrné, že stávající budova nemůže dostačovat potřebám rostoucí obce. Bylo proto rozhodnuto o výstavbě nové školní budovy na protější straně Husarovy ulice. Nová škola byla dostavěna a slavnostně otevřena jako dvouřídní v roce 1903. Ve škole se vyučovaly děti od 1. do 5. třídy a starší děti pokračovaly nejčastěji na měšťanské škole v Zábřehu nad Odrou. Bez větších změn toto rozdělení vydrželo až do období po 2. světové válce, kdy od roku 1950 starší děti navštěvovaly druhý stupeň školy ve Staré Bělé.

Žáci s učitelem Rudolfem Elblem v pol. 30. let 20. století. Foto: soukromá sbírka S. Mazurka

Žáci s učitelem Rudolfem Elblem v pol. 30. let 20. století. Foto: soukromá sbírka S. Mazurka

Zánik školy

Výškovická škola si i po válce udržela svůj charakter vesnické malotřídky. V roce 1961 byla v sousedství přistavěna budova mateřské školky pro děti v předškolním věku. Zánik školy přinesla až postupující výstavba Jižního města. Již v 50. letech začaly starší děti od 5. třídy navštěvovat školy v nově vznikajícícm zábřežském sídlišti. Za jistou raritu lze považovat fakt, že výškovický škola si charakter malotřídky, kdy se společně učili vždy žáci dvou ročníků, tedy 1. a 2. třídy a 3. a 4. třídy, uchovala až do poloviny 70. let. Definitivní zánik výškovické školy přinesl až rok 1977, kdy s konečnou platností je škola zrušena, děti převedeny do škol v obou uvedených částech obvodu. Budova školy ale nezůstala nevyužita. Volné prostory využila sousední mateřská školka.

Tomáš Majliš

Zdroje:

STIBOR, J.: Stará Bělá 1272 – 1918. Ostrava 1997.

MAZUREK, S.: Poznámky z historie Výškovic. rukopis.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *