Jižní listy – třicet let spolu

Zpravodaj Jižní listy zahajuje aktuálním číslem svůj třicátý ročník vydávání. Vhodná příležitost připomenout si jeho minulost.

Jižní listy na počátku 90. let navázaly na tradici někdejších zpravodajů obvodního národního výboru Ostrava 3. První výtisk zpravodaje městského obvodu Ostrava-Jih vyšel pravděpodobně již v roce 1992, v archivu kronikáře je zatím nejstarší číslo dochováno z roku 1993. Tehdy byly Jižní listy tištěny černobíle na novinový papír o formátu A3 a jednalo se o pouhý dvoulist. Ročník 1994 přinesl změnu – počet stran se zvýšil na šest a úvodní strana již byla dvoubarevná (černo-modrá). Ještě v 90. letech došlo ke změně grafiky a k rozšíření zpravodaje na osm stran, ostatní parametry zůstal zachovány z předchozích ročníků.

Jižní listy, vydání z roku 1993.
Jižní listy, vydání z roku 1993.
Jižní listy, vydání z roku 1999.
Jižní listy, vydání z roku 1999.

Zpravodaj v roce 2002 přinesl nový posun kupředu: začal se tisknout celobarevně, ale na úkor rozsahu – nyní vycházel v pouhé čtyřstránkové verzi na novinovém papíru formátu A3. Písmo zpravodaje bylo oproti dnešnímu titěrné a docela těžce čitelné. V roce 2004 začal zpravodaj vycházet ve střízlivější a jednodušší grafice apostupně se jeho počet stran zvýšil opět na osm.

Jižní listy, vydání z roku 2007.

Ročník 2008 přinesl další zásadní změnu – nyní Jižní listy začaly vycházet ve formátu A4 a na kvalitnějším papíru. Počet stran se rozrostl na šestnáct, valnou část z nich zabírala inzerce. Od roku 2013 byly Jižní listy sestaveny již z 24 stran a o dva roky později se změnila také jejich grafická podoba.

Jižní listy, vydání z roku 2009.
Jižní listy, vydání z roku 2009.

Cesta k současnému vzhledu

Zcela novou grafickou podobu, která je z velké části zachovaná dodnes, dostal zpravodaj v roce 2016. Moderní vizuál a koncepce každého čísla byly dotaženy až do současného vzhledu, kdy každé číslo  sestává z 32 stran, z nichž je 28 stran redakčních a zbylé čtyři inzertní. Příjemnou změnou je také to, že inzerce byla odsunuta a seskupena do čtyř závěrečných stran a neruší tak jednotlivé sekce, na něž je zpravodaj rozdělen (aktuálně, rozhovor s vedením radnice, participativní rozpočet, sociální oblast, senioři, školy, historie, diář ad.). Inovací je také stránka ,,volný čas“, na níž mohu čtenáři soutěžit o věcné ceny. Součástí Jižních listů jsou také rozhovory se zajímavými osobnostmi žijícími v obvodu. Zpravodaj vychází jedenáctkrát ročně, každé číslo v nákladu 50.000 výtisků. Od března roku 2004 je každé číslo dostupné také v online verzi na webu ovajih.cz (zde).

Jižní listy, vydání z roku 2016.
Jižní listy, vydání z roku 2016.

Jižní listy byly v minulosti několikrát oceněny. Například v roce 2018 cenou Zlatý středník, kterou každoročně vyhlašuje PR Klub. V kategorii nejlepší časopis a noviny veřejné a státní správy získal od odborné poroty hodnocení RATED. Toto ocenění získal zpravodaj našeho obvodu jako jediný mezi přihlášenými městy a obcemi České republiky. V letošním roce byly Jižní listy vyhlášeny nejlepším radničním časopisem v Moravskoslezském kraji v anketě Radniční listy MS kraje. Porota ocenila obsah praktických informací, kvalitní fotografie, přehledný a čistý zlom zpravodaje, díky čemuž v něm lze najít to, co obyvatel obvodu potřebuje vědět na jednom místě. Líbil se také široký záběr témat a skutečnost, že zpravodaj není orientovaný pouze na jedno téma, ale je schopen oslovit čtenáře všech věkových kategorií, aniž by vybočoval z mantinelů účelu radničního zpravodaje.

Jižní listy, vydání z roku 2020.
Jižní listy, vydání z roku 2020.

Jak dnes probíhá příprava zpravodaje?

Zhruba do desátého dne v měsíci přijímá redakce Jižních listů příspěvky a zároveň vytváří vlastní články. V polovině měsíce pak zasedne pětičlenná redakční rada, která sestaví a schválí obsah následujícího vydání. V této fázi přichází na řadu grafické sestavování obsahu. Jednotlivé články jsou doplňovány fotografiemi a grafikami, na stránky se dostávají loga a ve finále vznikne celkový grafický náhled. Po jeho odsouhlasení putuje výtisk do tiskárny v Praze, odkud jsou fyzické výtisky převezeny do Ostravy a následně zdarma distribuovány do schránek občanů. Děje se tak v prvních dnech měsíce kromě července, kdy si i Jižní listy dávají prázdniny.

Petr Lexa Přendík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *