Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (4)

V dalším díle našeho seriálu (minulý díl naleznete zde) si představíme listinu z roku 1888, která byla do báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie vložena při druhé rekonstrukci kostela. Autorem zápisku byl tehdejší zábřežský starosta František Hrabovský. Text je psán již češtinou a můžeme si zde nejprve uvést snímek listiny a její doslovný přepis:

Originální listina z roku 1888.
Originální listina z roku 1888.

,,Od představenstva obce Zábřežské se zde něco na památku zaznamenává, jak následuje:

Vlešim roku 1888 pokryva se střecha kostelní břidlici (šifrem), věže cinkovým blechem, báně se natřely, šest sloupu, jenž malou věž tvoří, dávaly se nové, což vše více než 1500 zlatých státi bude. Tesaři byli zde zaměstnanci z Krmelina, klempíři z Moravské Ostravy a pokryvači z Místka.

V roku 1880 byla v Moravské Ostravě hrozná povodeň, 15. srpna 1880 probořil se obecní most klenuty přes potok vedouci při spojení okresní silnice, jenž byl v roku 1850 vystaven, následkem povodně.

V roku 1886 na podzim probořil a spadl řetězový most v Moravské Ostravě, když právě vojáci hůlani po něm šli. V roku 1887 14. a 15. května byli zastřeleni 4 lidé od vraha Šimaka v hůlvakach u Nové vsi.

V roku 1883 nastoupil nynější pan fárař, velebný pán František Šerý zde svůj úřad duchovní, působí blahodárně a požívá všeobecné úcty a vážnosti zdejších fárníku. Na zdejší národní trojtřídní škole pracuje co nadúčitel pán Richard Sedliský vzorně a zdárně pro blaho zdejší obce a vlásti.

V roku 1884 zhotovena silnice přímo k Vítkovicím, mnoho nových domu se již postavilo, jest nyní 161 domovních čísel a jest patrno, že se bude ještě mnoho stavěti, poněvadž Vítkovský závod se rozšiřuje. An starý hřbitov nedostatečný jest, má se zříditi nový na obecní roli: Nynějších obyvateli se počítá (všech vyznání) dohromady na 2.300 duší.

V Zábřehu dne 1. října 1888.

Opět vloženo: stara bankovka pěti zlatová, 1. stříbrný zlaťák, 20krejcar, 10krejcar, 10krejcar, groš stříbra a kupřáky 12 kusků.                                                                

František Hrabovský – starosta
Jan Černý – radní
Karel Šeděnka – radní
Valentin Motýl – radní
.“

Zábřeh nad Odrou na přelomu 19. a 20. století.
Zábřeh nad Odrou na přelomu 19. a 20. století.

Jak je z textu patrné, pisatel zaznačil nejaktuálnější dění v Zábřehu a významné události 80. let 19. století. Vzpomenul na srpnové povodně v roce 1880, které jsou dodnes považovány za největší povodně v historii Ostravska. Nechybí zde ani tragické události: pád řetězového mostu v Moravské Ostravě a zavraždění čtyř osob známým ostravským vrahem Antonínem Šimákem v Hulvákách. Tehdy se tato původně zábřežská nová čtvrť teprve rodila. Téma vražd zpracoval ve 30. letech 20. století i Josef Filgas ve své knize Zapomenutá Ostrava.

Zábřežský starosta zmínil také P. Šerého, který v roce 1883 nahradil prvního zábřežského faráře Josefa Bilčíka (o něm více zde). Závěrem listiny se Hrabovský zmiňuje o nové cestě ze Zábřehu do Vítkovic – jedná se o dnešní Ruskou ulici, kolem níž do konce 19. století vznikla ucelená zástavba. Poslední informací je založení nového zábřežského hřbitova – autor hovoří o současném pohřebišti na ulici U Studia, které nahradilo původní hřbitov v těsné blízkosti kostela Navštívení Panny Marie. Víme taky, že v Zábřehu v roce 1888 žilo 2300 osob – pro srovnání dodejme, že dnes zde žije více než 40.540 lidí.

Petr Lexa Přendík

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *