Radnice ve starém Zábřehu – srovnávací fotografie

Prudký rozvoj Zábřehu na konci 19. století s sebou přinesl potřebu rozšíření prostor pro výkon obecní samosprávy. V roce 1909 radní zakoupili budovu hostince v centru obce a přestavěli ji na radnici. Z tanečního sálu byla vytvořena zasedací místnost a prostory v přízemí byly adaptovány na kanceláře. V této době byly také pravděpodobně vyzdobeny štítové […]

čtěte dále »

Zábřežská radnice

Do poloviny 19. století byl Zábřeh součástí petřvaldského panství, spravovaného olomouckou kapitulou. Zástupcem vrchnosti a vykonavatelem poddanské správy byl v obci fojt. Změnu přinesl až revoluční rok 1848, který vyústil ve zrušení poddanské správy. Pro obyvatele Zábřehu to znamenalo, že si své záležitosti mohli řídit v rámci zákonů sami. Vrchnostenskou správu nahradila od 1. 1. 1850 obecní samospráva.

čtěte dále »

Sýkorova vila – srovnávací fotografie

Jednou z nejhezčích dochovaných staveb starého Zábřehu je takzvaná Sýkorova vila, která se nachází na křižovatce ulic Dolní, Zimmlerovy a Hulvácké. Přestože původně vila sloužila nájemnímu bydlení, brzy po výstavbě změnila svůj účel a během minulého století byly její prostory využívány pro potřeby obecního sirotčince, chudobince a od 2. světové války internátu pro studenty VŠB […]

čtěte dále »

Zábřežský zámek – srovnávací fotografie

Zábřežský zámek je dnes nejen historickým, ale také společenským a kulturním centrem Starého Zábřehu. Patří mezi nejvyhledávanější místa v Ostravě, konají se zde zajímavé akce. Nechybělo mnoho a tato kulturní památka mohla existovat již jen na dobových fotografiích. Srovnejte, jak se zámek a jeho okolí proměnilo během posledních sta let a seznamte se s jeho […]

čtěte dále »
Elektrický motorový vůz č. 3 před remízou u výtopny VZD, 1947. Foto: Archiv Vítkovice, a. s.

Drobná dráha Zábřeh-pískové doly – Vítkovice

Najde se stále mnoho pamětníků, kteří vzpomínají na tramvajovou trať, která odbočovala z dnešní Ruské ulice do ulice Dolní a svou konečnou měla na místě dnešní autobusové stanice Pískové doly na ulici U Hrůbků. Vydejme se po stopách (nebo pražcích?) často vzpomínané dráhy. Projekt dráhy Nová Ves – Zábřeh – Vítkovice Roku 1905 Společnost brněnských […]

čtěte dále »

Za minulostí Sýkorovy vily

Jednou z nejhezčích dochovaných staveb starého Zábřehu je takzvaná Sýkorova vila, která se nachází na křižovatce ulic Dolní, Zimmlerovy a Hulvácké. Přestože původně vila sloužila nájemnímu bydlení, brzy po výstavbě změnila svůj účel a během minulého století byly její prostory využívány pro potřeby obecního sirotčince, chudobince a od 2. světové války internátu pro studenty VŠB a […]

čtěte dále »

Gotický zvon ze Zábřehu

Mezi nejstarší zvonařská díla na našem území i v Evropě lze bezesporu zařadit gotický zvon, jenž byl donedávna umístěn v kostele Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu. Přesné určení jeho stáří je značně komplikované, jelikož se zvon svým typem, použitým písmem a plastickou výzdobou zcela odlišuje od ostatních zvonařských památek. Lze sotva uvažovat o jeho ulití po […]

čtěte dále »
Husův sbor na fotografii z roku 1933. Foto: Archiv Vítkovic, a. s.

Husův sbor v Zábřehu

Určitě jste někdy šli či jeli okolo zajímavé stavby na vyvýšeném místě na nároží ulic Horymírova a U Hrůbků. Nachází se zde mezi sídlištní zástavbou nenápadný a jednoduše působící Husův sbor. Vraťme se dnes na začátek příběhu, do období po skončení 1. světové války. Vznik nové církve Po 1. světové válce byla 8. ledna 1920 […]

čtěte dále »