Hostinec na fojtství

I když to tak nemusí na první pohled vypadat, budova, v níž dnes sídlí restaurace U Edisona, je zřejmě nejstarší dochovanou stavbou v Hrabůvce, objekt byl totiž vystavěn kolem roku 1824 jako Hostinec na fojtství, přičemž první nájemce tohoto hostince je v pramenech zmiňován k roku 1825.

čtěte dále »

Výškovice – jak se ves za Ostravou stala součástí města

  Dnes si při vyslovení názvu „Výškovice“ asi vybavíme jihozápadní část městského obvodu Ostrava-Jih, na východ od ulice Proskovické zastavěnou sídlištní panelovou zástavbou, na západ od Proskovické mající spíše venkovský charakter. Výškovice však byly až do počátku 60. let v podstatě zemědělskou vsí za hranicemi Ostravy, poměrně málo zasaženou ruchem velkoměsta. V tomto článku se […]

čtěte dále »

Zábřežská radnice

Do poloviny 19. století byl Zábřeh součástí petřvaldského panství, spravovaného olomouckou kapitulou. Zástupcem vrchnosti a vykonavatelem poddanské správy byl v obci fojt. Změnu přinesl až revoluční rok 1848, který vyústil ve zrušení poddanské správy. Pro obyvatele Zábřehu to znamenalo, že si své záležitosti mohli řídit v rámci zákonů sami. Vrchnostenskou správu nahradila od 1. 1. 1850 obecní samospráva.

čtěte dále »

Zábavný spolek „Omladina“ z Hrabůvky

Postupné uvolňování poměrů a demokratizace veřejného života v druhé polovině 19. století, s sebou na Ostravsku přinesly období rozkvětu spolkového života. Nově vznikající spolky měly sdružovat zájemce o kulturu, vzdělání, sport, dobročinnost, ale také příslušníky řemesel a různých odvětví rozvíjejícího se průmyslu.

čtěte dále »

Rybníkářská minulost na jihu Ostravy

Podzim s sebou každoročně přináší výlovy rybníků v okolí Ostravy. Málokdo však již dnes ví, že také na území našeho obvodu bylo ještě před sto lety možné nalézt několik rybníků, a že v dávnější minulosti bychom malých i velkých rybníků v Hrabůvce, Zábřehu a Výškovicích našli více než padesát.

čtěte dále »