Restaurace Havránek v Zábřehu

Restaurace Havránek se nachází v centru původní obce Zábřeh nad Odrou, na jejímž katastru v druhé polovině 20. století vyrostla jedna z částí největšího ostravského městského obvodu. Spolu s nedalekým zámkem patří restaurace Havránek k nejstarším stavbám, které minulost původní obce připomínají.

Přestože starý Zábřeh zcela změnil svůj původní ráz, i dnes si může návštěvník restaurace při pohledu z předzahrádky dobře představit jak původní obec vypadala, a že místo, kde dnešní restaurace stojí, muselo být v minulosti v samotném centru obecního dění. Dům se nacházel v mírném svahu u křižovatky tří cest. Z východu přicházela cesta z Moravské Ostravy, ke které se na okraji obce připojovala také cesta z Hrabůvky. Na křižovatce se pak rozdělovala na silnici vedoucí k Nové Vsi a dále do Svinova a na cestu do Výškovic a Staré Bělé. Pod křižovatkou se rozkládal malý rybník, jehož hráze jsou dodnes patrné, a který zasahoval až k zámku nacházejícím se na protějším svahu.

Zábřežské fojtství

V šestnáctém století stálo na místě dnešní restaurace zábřežské fojtství. Fojt byl v obci významnou osobou a jejím správcem, který byl podřízený vrchnosti. Mezi jeho pravomoci patřilo rozhodování v méně závažných soudních sporech nebo dohled nad poddanými, od kterých vybíral pravidelné dávky náležející vrchnosti. Výsadou fojta bylo mimo jiné právo výčepu piva, vína a alkoholu, které povinně odebíral ze zámku. Svůj význam fojtství ztratilo až v roce 1848, kdy byla ve městech a obcích monarchie zavedena obecní samospráva, v jejímž čele stáli volení starostové.

Hostinec

V druhé polovině 19. století vlastnil budovu bývalého fojtství Jacob Weiss, který zde začal provozovat hostinec odkazující na svou minulost již jen názvem „Na Fojtství“. Zároveň se stal vlastníkem rozsáhlých fojtských polností, které se táhly za hostincem směrem k Výškovicím. Dalším majitelem hostince byl Ignác Vincenc Goldenberg. V 90. letech hostinec přestavěl a nechal vybudovat prostorný sál, který se stal v následujících letech centrem spolkového života v obci. Goldenberg získal velké bohatství z provozu pískovny u řeky Odry, které inestoval nejen do rozšiřování hostince, ale také nechal v Zábřehu vystavět několik nájemních domů. Další změna vlastníka hostince přišla již v roce 1900, kdy budovu i s hostinskou koncesí odkoupila obec Zábřeh a hostinec změnil název na „Na Obecním“. V následujících letech se zde střídali hostinští, kterým obec hostinec pronajímala. Po první světové válce se obecní zastupitelstvo usneslo, že hostinec odprodá Vilému Chýlkovi ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, který byl bratrem majitele hostince U Chýlků v Hrabůvce. Nový majitel ale již v roce 1923 hostinec opět odprodal Rudolfu Havránkovi, který hostinec přejmenoval na „Národní hostinec“ a provozoval jej až do znárodnění v roce 1951. Znárodněný hostinec získal nový název „U Zbrojnice“ a Rudolf Havránek zůstal v hostinci až do počátku šedesátých let jen jako zaměstnanec komunálního podniku Restaurace a kavárny. Rodina získala hostinec zpět až po roce 1989 a ten je dodnes provozován vnučkou pana Havránka.

Spolkový život a televizní studio

V období první republiky byl hostinec centrem kulturního života v obci. Odehrávaly se zde schůze spolků a politických stran, taneční zábavy, za hostincem pořádaly veřejná cvičení TJ Sokol a Orel a ve třicátých letech sál sloužil i jako biograf. Zájemci zde mohli zhlédnout také řadu představení divadelních ochotníků, ale i profesionálů, když během druhé světové války byla v sále u Havránků několik týdnů pořádána představení herců Národního divadla moravskoslezského, kteří museli opustit budovu divadla (Dnešní divadlo A. Dvořáka) a Národní dům (dnešní Divadlo Jiřího Myrona) pro ně ještě nebyl zrekonstruován.

Během bojů na konci války byl hostinec vážně poškozen, ale následně opět opraven včetně sálu, který od roku 1956 začalo využívat nově vznikající ostravské studio Československé televize, jehož vysílání pro oblast Ostravska bylo zahájeno na Silvestra roku 1955. Televizní studio u Havránkova hostince fungovalo do devadesátých let, kdy se výroba pořadů přesunula do nově budovaného studia v Radvanicích.

Až půjdete někdy kolem, zastavte se na chvíli v hostinci, jehož historie sahá hluboko do minulosti.

Hostinec Havránek na počátku 20. století

Hostinec Havránek na počátku 20. století

Dnešní podoba hostince Havránek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *