Zábavný spolek „Omladina“ z Hrabůvky

Postupné uvolňování poměrů a demokratizace veřejného života v druhé polovině 19. století, s sebou na Ostravsku přinesly období rozkvětu spolkového života. Nově vznikající spolky měly sdružovat zájemce o kulturu, vzdělání, sport, dobročinnost, ale také příslušníky řemesel a různých odvětví rozvíjejícího se průmyslu. Největší rozkvět zakládání spolků nastal na Ostravsku na samotném konci 19. a počátku 20. století, kdy se spolkový život ve větší míře rozšířil z Moravské Ostravy také do okolních obcí, jakými byla například Hrabůvka, která svým obyvatelům doposud možnost pravidelného společenského vyžití nenabízela.

Stejnokroj členů spolku Omladina

Nejstarším spolkem, který občané Hrabůvky založili v roce 1890, byl Čtenářský   spolek, jehož cílem bylo rozšiřování vědomostí a všeobecný rozvoj jeho členů  díky společné četbě, odebírání časopisů a pořádání spolkových zábav v obci. Ve  stejné době vznikl obdobný čtenářský spolek v Zábřehu a později také ve  Výškovicích. Historii čtenářských spolků v našem obvodě se budeme věnovat  v některém z příštích čísel, dnes ale nahlédneme do historie druhého nejstaršího  hrabůvkovského spolku, kterým byl Zábavní spolek „Omladina“.

Omladina a její počátky

Omladina byla založena v roce 1892, a její zakládající členové si vytkli za cíl pořádat v Hrabůvce přednášky, zábavy, divadelní představení a koncerty. S ostatními členy spolku se chtěli společně věnovat sborovému zpěvu, hře na hudební nástroje a společným výletům. Cílem bylo také vytvořit spolkovou knihovnu, do které by si členové kupovali knihy a časopisy, které by mohli následně využívat. Počet členů od založení spolku neustále rostl, takže v roce 1898 čítal již 54 členů, mezi kterými nechyběl například starosta obce Jan Golat, místní učitelé, duchovní, přední sedláci, ale také rolníci a dělníci.

Omladina měla ryze český charakter, a její členové se zapojovali do aktivit českého národního hnutí. Podporovali například výstavbu Českého domu (dnešní restaurace Český dům) v nedalekých Vítkovicích, které byly nejgermanizovanější obcí na Moravě. Český dům se měl stát centrem českého spolkového života, vzdělání a sportu, a jeho výstavba byla financovaná převážně z příspěvků a darů, na jejichž získávání se členové Omladiny rovněž podíleli. Členové se zúčastnili položení základního kamene budoucího Českého domu v roce 1898, a o rok později také jeho slavnostního otevření. Pro členy Omladiny, stejně jako pro další české spolky, bylo otevření Českého domu velkou událostí, na kterou se z Hrabůvky vypravili v průvodu i s vyhrávající kapelou.

Z činnosti spolku

Jak dokládají dochované zprávy, činnost Zábavného spolku „Omladina“ byla bohatá. Členové v průběhu celého roku organizovali divadelní představení a zábavy, na jejichž programu se kromě tance objevovaly také sólové výstupy místních zpěváků a komiků. Od jara do podzimu členové spolku pořádali pěší výlety do blízkého okolí Hrabůvky, kde byl často připraven také zábavný program. Jak takový výlet vypadal, můžeme ukázat na příkladu žádosti policejnímu ředitelství o povolení jednoho z nich z roku 1903: „Zábavní spolek Omladina v Hrabůvce zamýšlí uspořádat v neděli dne 30. srpna tzv. dožínkovou slavnost spojenou s výletem do Bělského lesa s následujícím programem. V jednu hodinu odchod z hostince p. F. Haladeje s hudbou v průvodu okresní silnicí až k obecnímu hostinci, odkud polní cestou p. F. Tomšíka až na výletiště do Bělského lesa. (…) Na výletišti bufet, hanácké koláče a buchty a královské pivo. Pivo a lihoviny čepovati bude p. Ludvík Mácha, hostinský ve Staré Bělé.“

Na společné akce si členové Omladiny brali spolkové odznáčky, které si nechali vyrobit, a také spolkový stejnokroj, který členové spolku popsali jako „dlouhý kabát se šosy a bez límce, jež sluje čamara, obyčejné kalhoty, vše z černého sukna a měkký černý klobouk.“

Svou činnost ukončil Zábavní spolek Omladina náhle v roce 1904. Důvodem byl pravděpodobně přechod jeho členů k Tělocvičné jednotě Sokol, která byla v Hrabůvce založena v roce 1903, a které Omladina po rozpuštění předala veškerý svůj majetek. Přestože Zábavní spolek „Omladina“ působil v Hrabůvce pouze necelých dvanáct let, zapsal se díky rozvoji kulturního a společenského života v obci neodmyslitelně do její historie.

Razítko spolku Omladina

Razítko spolku Omladina

Sdílejte nás naShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *