Unikátní nálezy z báně zábřežského kostela Navštívení Panny Marie (3)

Ve třetí části našeho seriálu (první díl zde, druhý díl zde) si přiblížíme listinu, která byla v březnu 2020 objevena v kostelní báni na věži kostela Navštívení Panny Marie v Ostravě-Zábřehu. Listina byla původně uložena v menší báni sanktusníku roku 1860.

Německy zapsaný text navazuje na opis listin z let 1814 a 1816. Je zajímavé, že text byl psán německy, ačkoliv Zábřeh v té době nebyl germanizován a vůbec až do 2. světové války odolával poněmčování. Německý jazyk snad v té době působil více úředně a oficiálně. Text zapsal tehdejší učitel zábřežské obecné školy František Peichl (1803–1870), původem z Trnávky. Učitel byl v obci znám pěstováním okrasných rostlin, ale také spory se zábřežskými duchovními. Čtvrtletně pak obvykle upadl v alkoholické pitky a často se dostal do sporu se zábřežskými občany. Díky učiteli však máme dochovány starší zápisy z časů dokončení kostela. Sám Peichl do báně sanktusníku vložil text, který v překladu zní následovně:

V této době, kdy Jeho Svátost Pius IX. církev boží na zemi za nejvyšších útrap obdivuje, když jako hrdina utrpení slavně panuje Jeho Výsost, náš milostivý pán a císař Franz Josef starající se otcovsky o dobro rakouských národů ohrožovaných vnitřními a vnějšími nepřáteli, Jeho knížecí Milost Friedrich Landgraf Fürstenberg, moudrý představený olomoucké arcidiecéze, Jeho Vysokourozenost pan Lihotský, děkan místeckého děkanátu a farář v Moravské Ostravě, pan Johann Novak, okresní představený, pan Peter Bumbala, reprezentant patronátu. Tedy v této době vyhovělo vysoké c. k. moravské místodržitelství prosebné žádosti zemřelého vysoce ctěného pána kuráta Josefa Krumpholze a dovolilo, aby celý kostel byl nově zakryt, nasazeny nové dveře do zákristie a provedeny jiné drobnější opravy na zdivu. Tuto stavbu navrhl a provedl novojičínský stavitel pan Ignaz Kloss v měsíci září roku 1860. K peněžnímu obnosu, který poskytl c. k. náboženský fond, zaplatila obec opět za ruční a potažní práce 118 zlatých 35 krejcarů rakouské měny. Mimo to obec na vlastní náklad dala věžičku sanktusníku nově natřít fermežovou barvou, vyrobit sloupky, ozdobit křížem a pořídit novou věžovou makovici, za kterou bude vydáno více než 40 zlatých rakouské měny. Do makovice bude opět v nově vyrobené plechové schránce vložen starý roztrhaný pamětní spis s pětizlatou bankocetlí a od nynějška platnými mincemi: jednozlatá stříbrná mince a několik měděných peněz.

Na velkou věž dá obec rovněž vyrobit novou věžovou makovici a okrášlit křížem, což bude opět stát 40 zlatých rakouské měny. To vše bude zařízeno ke slávě obce, aby se potomci následovně také starali ochotně o ozdobu domu božího. Při nasazování makovice a kříže na věžičku sanktusníku, které proběhlo 20. září 1860, byly přítomny následující osoby:

Vysocectěný pan administrátor Franz Liebner.
Představený obce Valentin Folta.
Obecní radní: Josef Folta a Franz Stuchlej.
Z obecního výboru: Johann Poruba, Franz Schedenka, Josef Wečera.
Potom ještě jako zástupci obce: Stephan Nenička a Peter Stawinoha.
Nakonec pisatel těchto řádků: Franz Peichl, učitel.

Jak je z citovaného textu patrné, autor zápisku se omezil jen na jmenování důležitých osob, které tehdy stály ve vedoucích pozicích státu a církve. Dozvídáme se o opravě kostela, který získal novou šindelovou střechu. Zároveň došlo k opravě zdiva, sanktusníku i zakončení hlavní věže. Stalo se tak díky úsilí Josefa Krumpholze, kaplana, který v Zábřehu působil od roku 1849 a zemřel náhle raněn mrtvicí 25. dubna 1860 v době opravy kostela. Dozvídáme se i o uložení bankovky a několika mincí. Peichl zaznamenal také osoby přítomné osazení makovice na sanktusník. Mezi nimi se objevuje i Valentin Folta, který byl vůbec prvním starostou Zábřehu (stal se jim v roce 1850 po pádu vrchnostenské správy). Byl znám svým odporem ke kléru. Mezi zástupci obce je jmenován Štěpán Nenička, který se v roce 1867 stal druhým starostou Zábřehu. Následuje jméno Petra Stavinohy, který byl v pořadím třetím starostou obce (od roku 1870).

Petr Lexa Přendík

Sdílejte nás naShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *