Za zapomenutou slávou Hrabůvských zpěváčků

Dnes již na zašlou slávu Hrabůvských zpěváčků vzpomíná jen několik málo pamětníků. Před sedmdesáti lety byl ale tento dětský sbor chloubou zábřežského školství a jeho popularita zasáhla skrze rozhlasové vlny celé Československo.

První krůčky ke slávě

Ve 30. letech minulého století byla v rozrůstající se vilové čtvrti v Zábřehu nad Odrou na Březinově ulici vystavěna nová moderní obecná škola. Při škole fungoval od roku 1937 také dětský pěvecký sbor pod vedením učitele J. Bohuše, který se ale svým repertoárem ani úspěchy nijak nevymykal obdobným školním tělesům. V září roku 1939 do školy nastoupil nový devětadvacetiletý učitel Bohumil Kulínský, který měl za sebou své první dva roky učitelské praxe na školách ve Staré Bělé a v Hrabůvce. Na obou předchozích působištích vedl pěvecké kroužky a také v zábřežské škole se rozhodl založit nový dětský pěvecký sbor, přestože zde již jeden existoval. Po počátečních neshodách s učitelem Bohušem se Kulínský pustil s dětmi do práce a během tří měsíců práce pozvedl úroveň sboru natolik, že se rozhodl jej přihlásit do celostátní rozhlasové soutěže školních sborů. Každý z účastníků soutěže zaslal svou nahrávku, která byla anonymně posouzena odbornou porotou. K velkému překvapení všech Kulínského školní sbor soutěž ve velké konkurenci tří stovek dalších sborů vyhrál a děti byly spolu se svým sbormistrem pozvány do Prahy k nahrání několika skladeb na desku a živému koncertu pro Československý rozhlas. Pro děti z průmyslového Ostravska byla návštěva Prahy velkou událostí. Kromě natáčení a koncertu navštívily Národní muzeum, podnikly okružní poznávací jízdu Prahou a absolvovaly vyjížďku parníkem po Vltavě.

Nášivka na sborovou košili ze 40. let 20. století

Nášivka na sborovou košili ze 40. let 20. století Zdroj: Archiv města Ostravy)

Na vrcholu

Na počátku 40. let přijal sbor název Hrabůvští zpěváčci a zahájil velkolepou éru koncertů v celém ostravském regionu i mimo něj. V dubnu 1941 byl sbor pozván opět do Prahy, aby zazpíval ve Smetanově síni Obecního domu. Aby bylo možné pražský koncert realizovat, bylo potřeba získat potřebné finance na cestu. Hrabůvští zpěváčci proto celé jaro koncertovali v ostravském regionu a cestou do Prahy vystoupili se svým programem také v Ústí nad Orlicí a v Pardubicích Až do konce války Hrabůvští zpěváčci pravidelně natáčeli pro Československý rozhlas a uspořádali desítky koncertů, včetně dalšího v pražském Obecním domě. Práce sbormistra Kulínského se setkávala s nadšenou kritikou a Hrabůvští zpěváčci byli označováni za nejlepší protektorátní dětský pěvecký sbor své doby.

Hrabůvští zpěváčci ve 40. letech 20. století

Hrabůvští zpěváčci ve 40. letech 20. století (Zdroj: Archiv města Ostravy)

Po válce

Během války získal Bohumil Kulínský renomé skvělého sbormistra a hudebního pedagoga. Již v prvních poválečných měsících dostal nabídku začít budovat v Praze nově vznikající Dětský sbor Československého rozhlasu, kterou přijal. Na začátku října 1945 opustil místo učitele na zábřežské Březinově škole, ale za svým sborem i nadále na některé zkoušky dojížděl. V roce 1947 Bohumil Kulíncký přizval část členů Hrabůvských zpěváčků k účasti na Světovém festivalu mládeže, kde společně s členy pražského Dětského sboru Československého rozhlasu opět vyhrál první cenu. Pro mnohé členy Hrabůvských zpěváčků pak byl vyvrcholením jejich působení ve sboru společný zájezd s pražským sborem na turné po Švédsku v roce 1948, které podle dochovaných kritik sklidilo nebývalý ohlas v místním tisku.

Památka na koncert ve Stockholmu 1948

Památka na koncert ve Stockholmu 1948 (Zdroj: (Archiv města Ostravy)

Zánik sboru

Stále větší časová zaneprázdněnost Bohumila Kulínského vedla po návratu ze Švédska k postupnému zániku Hrabůvských zpěváčků. Bývalí členové si ale i přesto udrželi vzájemnou pospolitost a v dalších desetiletích pořádali vzpomínková setkání, na kterých si připomínali slavnou éru, během níž v letech 1940-48 vystoupili na více než 150 koncertech. Těchto setkání se účastnil také Bohumil Kulínksý, který v té době již vedl opět jeden z nejlepších československých dětských sborů – Bambini di Praga.

Tomáš Majliš

Zdroj: 

AMO: Hrabůvští zpěváčci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *