Naše bytové domy – bodové domy T03B-OS Waller

Bodovým domem se rozumí samostatně stojící objekt čtvercového půdorysu do výšky osmi podlaží, který má okna umístěná na všechny světové strany a obsahuje jedno číslo popisné. Existuje velké množství typů bodových domů, my si dnes představíme ty vůbec nejvzácnější na Jihu – bodové domy typu T03B-OS Waller. Na celém území našeho obvodu se nachází pouhé dva bodové domy T03B-OS Waller. Dvojici osmipodlažních domů najdeme poněkud zapadlou na severozápadu zastavěné plochy Výškovic, konkrétně na ulicích Kubalova a Hýlova. V okolí řešených bodových domů se nachází pouze nízká zástavba řadových rodinných domů.

Nejedná se o klasické paneláky   

Konstrukční soustava T03B-OS není klasickým panelákem, jedná se o domy z tzv. blokopanelů. Blokopanelové dílce jsou oproti běžným panelům menší a tlustší, protože zpravidla neobsahují kovovou výztuž. Jedná se o jakýsi mezistupeň mezi tradiční zděnou výstavbou a panelovou technologií. Velkou odlišností, oproti běžným panelákům, je podélný nosný systém – stropy jsou neseny průčelními obvodovými stěnami (s okny) a k nim protilehlým vnitřním podélným nosným stěnám. Z toho důvodu jsou příčky mezi místnostmi často nenosné. Tloušťka nenosných příček je 60 mm. Konstrukční soustava T03B má mnoho podob. Bodové domy v ní nebyly projektovány a tak citelně chyběly. To se změnilo až díky snaze Ing. arch. Otty Wallera, který „jednoduše“ vzal stavební prvky určené pro řadové domy (řadové domy se v nejrůznějších variantách běžně stavěly, a to i u nás na Jihu, v dalších dílech si je ukážeme) a navrhl z nich právě dnes řešené bodové domy, které po něm dostaly své jméno.

Jinde tak vzácné nejsou…

První bodový dům typu Waller byl postaven v Havířově, následně se domy rozšířily po celém kraji. V Ostravě je najdeme zejména v Porubě, z okolních měst zmíním třeba Frýdek-Místek. Ty naše se trochu vymykají uspořádáním fasády, kdy lodžie nejsou přes celé podlaží, jak je pro tento dům typické, ale pouze na okrajích domu.

Bodové domy typu Waller vynikají svou dispozicí, která je velmi povedená. Na typickém podlaží se nacházejí čtyři bytové jednotky velikosti 3+1, každá s výhledem na dvě světové strany a velkou lodžií přes dvě místnosti. Spolu sousedící byty jsou vždy stejné (zrcadlově obrácené), na každé straně domu jsou ale byty mírně odlišné a to zejména v dispozicích předsíní, kdy dva z bytů jsou vybaveny i komorami. Na štítových stranách se nacházejí výhradně kuchyně.

Společné prostory mají nevýhodu v absenci chodbových oken a tím způsobené nutnosti soustavně svítit. Dále jsou poměrně stísněné, daly by se tak označit za nejslabší stránku domů.

Pravděpodobně jste je vůbec neznali

V tomto seriálu si skutečně představíme opravdu všechny bytové domy Jihu, tato vzácná dvojice je toho důkazem. Dost možná jste o existenci domů ani nevěděli, neboť, jak již bylo zmíněno, stojí na samém okraji Výškovic a jsou situované do zástavby rodinných domů. Můžete si tak říct, že je tento díl určen pouze pro oněch 64 rodin, které v obou domech bydlí, ale není tomu tak. Seriál Naše bytové domy pouze poodhalil další zástupce z rozmanité bytové výstavby městského obvodu Ostrava-Jih.

 

Marian Lipták

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *