Zábřežské hasičské zbrojnice

V mnoha českých obcích stojí hasičské zbrojnice, které pamatují alespoň doby počátku 20. století. Není tomu tak v Zábřehu – zde je historie hasičských zbrojnic mnohem zajímavější. Podnět k založení hasičského sboru v Zábřehu vzešel ze shromáždění místních občanů, svolaných na popud rolníka Františka Pitříka a starosty obce Františka Hrabovského, v září roku 1889.

čtěte dále »