Společenské zařízení Vítkovice – hotel ATOM

Dne 20. července 1973 byl vypracován oddělením 044.1 VŽKG projektový úkol na výstavbu ,,Společenského zařízení Vítkovice“. Později dostalo toto zařízení pojmenování ATOM, které je mezi obyvateli Ostravy používáno dodnes, ač již řadu let nese hotel nové jméno. Původní pojmenování symbolizovalo tehdejší orientaci Vítkovických železáren na jadernou energetiku.

Od průzkumu k realizaci

Počátkem července roku 1973 byl učiněn hydrogeologický průzkum vytyčené zábřežské stavební parcely podnikem Stavoprojekt Ostrava. Byly provedeny 4 vrtné sondy do hloubky 7-8 m. Vrty nepotvrdily přítomnost spodní vody (její hranice se předpokládala až v hloubce 10 m pod úrovní terénu), a tak bylo možné konstatovat, že stavební parcela je vhodná pro stavbu nového společenského zařízení. Parcela byla vybrána s ohledem na blízkost VŽKG, vstupního areálu do železáren a také s ohledem na nedaleký stadion Tělovýchovné jednoty VŽKG (dnes Městský stadion). Svého času se jednalo o prostor, který nebyl zastavěn. Nacházel se zde jen jeden rodinný dům (č. 139/1479) se třemi bytovými jednotkami. Objekt byl asanován. Staveniště nabízelo ideální předpoklady pro zdárné ukončení stavby – pozemek byl v rovině, nebyl poddolovaný, byl umístěn vhodně mezi stávající zástavbou, objekt mohl být snadno přístupný a měl také dobrou dopravní a inženýrskou návaznost na stávající objekty VŽKG.

Stavba společenského zařízení byla zamýšlena s následujícím odůvodněním: ,,Aktivní péče o zvyšování životní úrovně je jednou z ústředních otázek zakotvených v realizační směrnici XIV. sjezdu KSČ v rámci hospodářské politiky strany. Při řešení této otázky nutno klást potřebný důraz na rozvoj základních fondů nevýrobní sféry a vycházet z toho, že vývoj společnosti dospěl do stádia, kdy trvalý, vyvážený a všestranný vzestup životní úrovně se stává důležitým výrazem předností socialismu. Současný stav a rozsah hotelových zařízení na území města Ostravy i podnikových hotelových zařízení si vyžaduje stavbu “Společenského zařízení – Vítkovice“. Vybudování zařízení s cílem zabezpečit ve spolupráci s ObNV společenské zařízení jako náhradu za stávající „Společenský dům“ ve Vítkovicích na Mírovém náměstí.“ Harmonogram stavebních prací byl rozvržen do let 1973-1975.  Stavba měla být zahájena v dubnu 1973, montáž skeletu měla proběhnout od února do března 1974 a k dokončení a otevření stavby mělo dojít v dubnu 1975. Náklady na stavbu byly vyčísleny na 22.236.830 Kčs, o něco nižší náklady při zapojení pracujících v rámci akci Zet. První plány počítaly s 63 hotelovými zaměstnanci pracujících ve dvousměnném provozu.

Bylo požadováno, aby stavba hotelu byla řešena jako samostatně stojící objekt. Konstrukčně byla spodní část stavby řešena monoliticky, vrchní stavba lůžkové části jako prefabrikovaný železobetonový tyčový skelet, jenž umožňoval variabilní dispoziční řešení jednotlivých ubytovacích buněk. Pro velkoprostorové sály bylo použito ocelových konstrukcí.

Realizací nového hotelu mělo dojít ke zrušení hotelového ubytování v kolektivních domech na ulicích Provaznické a Výškovické a také v bloku „A“ na Mírovém náměstí s cílem využít tyto uvolněné prostory napříště jako svobodárny pro zaměstnance VŽKG. Vhodnými stavebními úpravami ubytoven měl být také navýšen bytový fond pro novomanžele. Dále měl být zrušen stávající Společenský dům na Místecké ulici, jehož rekonstrukce by si vyžádala 5-6 mil. Kčs. Nové zařízení nemělo sloužit pouze hostům, ale i sportovcům a místním občanům (rekreace, zábava). V hotelu měly být koncentrovány rozličné služby, blízkost objektu u gigantického podniku měla ušetřit čas strávený cestováním. Hotel ATOM se měl stát reprezentativním objektem hotelového typu odpovídajícímu společenskému významu VŽKG.

VŽKG požádaly 28. dubna 1975 odbor výstavby ObNV Ostrava 3 o vydání rozhodnutí o uvedení do trvalého užívání novostavby Společenského zařízení ATOM na Březinově ulici v Ostravě-Zábřehu. Avšak již 24. dubna 1975 byly při místním šetření zjištěny nedostatky, které bránily vydání užívacího povolení na celý objekt. I tak proběhlo slavnostní otevření hotelu 28. května 1976. 30. června 1976 bylo zjištěno, že investor 044.6 VŽKG, n. p. provedl stavbu s menšími změnami. Bylo shledáno, že stavba byla provedena ve velmi dobré kvalitě a zároveň bylo stanoveno, že v hotelu bude muset do stanovených termínu dojít k nápravě několika desítek stavebních skutečností. Stavbě bylo uděleno číslo orientační.

Popis hotelu ATOM

Hotel ATOM kategorie A nabízel v roce 1978 108 lůžek v 8 apartmá, v 8 jednolůžkových a 41 dvoulůžkových pokojích, součástí pokojů byla koupelna s vanou/sprchovým koutem, s umyvadlem a WC, rozhlasový přijímač a telefon. Spojení recepce s hotelovou částí zajišťovaly dva výtahy.

Z propagačního materiálu z počátku 80. let se můžeme dočíst, že ATOM byl označen čtyřmi hvězdičkami a nabízel 400 lůžek ve 14 apartmá, 20 jednolůžkových a 164 dvoulůžkových pokojích. Každý pokoj byl opět vybaven koupelnou nebo sprchovacím koutem, umývadlem a WC. Na každém pokoji byl rozhlasový přijímač a telefon, kterým se dalo napojit na meziměstskou a mezinárodní telefonní síť. Hotelové pokoje byly spojeny s recepcí v přízemí čtyřmi výtahy.

Recepce hotelu zajišťovala ubytování hostů, směnárenskou činnost, telefonní a dálnopisné spojení, informace o městě a jeho okolí, půjčování televizorů, holicích strojků, buzení hostů, úschovnu peněz a cenností, denní tisk a časopisy – včetně zahraničních titulů, vstupenky na kulturní a sportovní akce, praní prádla, prodej suvenýrů, toaletních potřeb, pohlednic, tabákových výrobků, zprostředkovávala obsluhu na hotelových pokojích.

Hotelový bar 1. cenové skupiny byl v provozu mimo neděle a pondělí od 20 do 04 hodin. Hrála v něm hudba k poslechu i k tanci v době od 20 do 03 hodin, v letním období bar nabízel posezení na terase. Kapacita baru činila 110 hostů. Venkovní terasa byla využívána v letním období a sloužila zejména jako kavárenský prostor. Hotelová hala nabízela služby 2. cenové skupiny a mohlo zde najednou sedět 60 hostů. V provozu byla hala denně od 10 do 23 hodin, podávala se zde jídla studené kuchyně, zákusky, teplé a studené nápoje.

Restaurace 2. cenové skupiny nabízela 120 míst k sezení, její provozní doba byla od 6 do 23 hodin. V hotelu byla také restaurace 1. cenové skupiny, která byla v provozu od 19 do 02 hodin mimo neděle a pondělí, od 20 hodin zde hrála hudba.

K významným akcím KSČ, Vítkovických železáren či k oslavám sloužil velký hotelový sál s kapacitou 300 míst. Sál byl vybaven klimatizací, audiotechnikou, byla zde také možnost pořizování audio/video záznamů. Prostor sloužil většinou k pořádání kongresů, konferencí, sympozií, banketů, rautů apod. V hotelu se nacházel i malý sál pro 100 osob s možností dělení prostoru. Byl využíván pro porady, sjezdy, bankety, rauty či soirré. Červený salónek byl určen pro menší rodinné oslavy. Nabízel 30 míst k sezení a poskytovaly se zde také banketní akce. Reprezentativnější menší místností byl zlatý salónek, určený maximálně 26 lidem. Zajišťoval veškeré banketní služby.

Hoteloví hosté mohli využívat také prostory k rekreaci. Takovým prostorem byl krytý bazén o velikosti 6 x 8 m, jenž byl v provozu denně od 10 do 20 hodin. Voda byla ohřívána, prostor klimatizovaný. Bazénová obsluha nabízela půjčování plavek, koupacích čepic a osušek. Součástí bazénu byl snack-bar s občerstvením. Hosté využívali také saunu, jež byla v provozu denně od 13 do 20 hodin. Sauna byla střídavě určena mužům a ženám. K dispozici zde bylo horské slunce, osušovač vlasů a masážní stroj. Atom nabízel v pracovní dny kadeřnické a holičské služby v době od 7 do 19 hodin.

Od ATOMU ke Clarion Congress

Hotel ATOM byl až do počátku 21. století provozován společností Vítkovice. Sloužil zejména k ubytování hostů při akcích evropského i světového významu pořádaných v blízkém Paláci kultury a sportu. Stav objektu po roce 2000 již neodpovídal požadavkům čtyřhvězdičkového ubytovacího zařízení. V roce 2003 koupilo město Ostrava od společnosti Vítkovice hotel ATOM za 51 miliónů korun. Hotel prošel do roku 2004 rozsáhlou rekonstrukcí. Byly provedeny vnitřní stavební úpravy celého komplexu budov, oprava fasády, výměna oken, zateplení a povrchové úpravy obvodového pláště, přestřešení atria a vstupu, úprava nástupního prostoru před hotelem, výstavba výtahu a s tím související úpravy, venkovní osvětlení, opravy střechy, zateplení, oprava vpustí, atik a hromosvodů. V roce 2009 koupila hotel společnost CPI Hotels a jméno hotelu bylo změněno na Clarion Congress Ostrava. V roce 2012 bylo k hotelu přistavěno nové kongresové centrum. To bylo slavnostně otevřeno 16. května 2013. Na rozloze téměř 2 tisíc metrů čtverečních nabízí hotel sály a místnosti pro akce s více než 1 600 delegáty.

Petr Přendík

Zdroje:

Archiv Vítkovice, a. s.

Moravskoslezský deník, roč. 2003 – 2004

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *