Stryk Švenda – slavná figurka z řad ostravských tuláků

Evžen Sonntag zachytil ve 20. letech literární formou obraz známého ostravského tuláka Švendy. V rámci Ostravska se jednalo o veskrze známou figurku, jakých můžeme v historii měst a obcí nalézt mnoho. Na postavu typického tuláka v ošuntělých šatech vzpomínají také nejstarší pamětníci našeho obvodu. Že se jednalo o skutečně exponovanou figurku, potvrzují dodnes dochované originální výtisky románové črty Stryk Švenda. Dílo o 31 stranách vydal roku 1928 Jenda Hlubiňák s podtitulem Románová črta ze života známé ostravské figurky. Jednalo se o skutečnou črtu – nastíněný literární obraz byl pravdivý jen z části. Naproti tomu Evžen Sonntag vykreslil Švendu v díle Reflektor v jeho nejtypičtějších rysech:

Stryk Švenda

,,Němaš tam kaj stare galaty,
abo košulu, abo šestku?…“

Psáti o Švendovi znamená vydati se nebezpečí býti jím obtěžován na potkání o ,,pět kaček“ anebo o ,,stare galaty“. A nevyhovíte-li mu jednou, už vás pomlouvá, že jste ho ,,zamrazil“, a bude to opakovati při každé příležitosti. Na jistého faráře nadával Švenda až do jeho smrti, že jej kdysi ,,zamrazil“, to jest, nedal mu za písemnou gratulaci ani koruny. A to Švendu dopálilo.

Horší je to, když byste se chtěli Švendovi zavděčit nějakou prací. Zkuste mu nabídnout třeba štípání dříví anebo složení fůry uhlí a uvidíte, jak se Švenda o práci ,,trhá“. Vyhne se vám jako nepříteli a bude se vám vyhýbati i na potkání.

Nejlepší zbraní proti němu je však přihláška pro vystoupení z církve. Tu Švenda utíká jako před ancikristem a kleje všemi pohanskými nadávkami. Je dobrý katolík.

Zná všechny svaté i data jejich svátků zpaměti a baví tím obecenstvo při každé příležitosti. Praví se o něm, že kdysi byl ministrantem, ba dokonce, že studoval bohosloví, ale to jsou jenom dohady, které nemají skutečného podkladu. O Švendovi bylo už toho napsáno dosti, ale povětšině věci nepravdivé, nad nimiž se i on, neškodný tulák, rozčiloval. Brožurka o něm svého času vydaná, neodpovídá vůbec skutečnosti, nýbrž je spíše pokusem o skizzu s románovým nádechem. Též se však Švenda pro tuto brožurku nazlobil dost a dost.

A zlobit se umí! To když ho napalují děcka na ulici, tak je prohání svojí prazvláštní holí, ale nikdy neudeří. To spíše uštědří nadávky, někdy i méně mravného obsahu.

Stryk Švenda patří mezi inventář Ostravska. Potkáte jej každou chvíli, jak bedlivě pečuje o čistotu chodníků, kde svojí ,,krykou“ odšprtává papírky, vyhledává lepší špačky a vůbec kroutí se jak může. To proto, aby se nemusel zbytečně drbat. Jinak to ovšem s čistotou nebéře vážně a i když mu podarujete prádlo anebo zachovalé šatstvo, tedy to prodá anebo vymění za pivo nebo cigáro.

Tulák Švenda. Foto: archív pí Huslerové.

Tulák Švenda. Foto: archív pí Huslerové.

S oblibou nosívá tvrďák, ovšem tak ošumělý, že vzbuzuje opravdu veselost všech, kdož jej vidí s tímto kloboukem dělati různé ,,kumšty“. Vtlačí si tvrďák až po uši na hlavu anebo jej narazí na hlavu střechou vzhůru. Je mu to jedno a za pivo vám poví celý katolický kalendář, jakož i kde se kdo žení a kde přišel na faru nový kaplan či nová kuchařka. Též pohřby vede v evidenci a dovede vám říci, kde se dobře poměl, na které svatbě, či na kterém funuse.

Neřekl bych ani, že tento člověk je nějak zvlášť potrhlý. Je spíše taková figurka, kterou vytvoří každé velké město anebo jeho okolí. Na svůj osud nenaříká si Švenda vůbec. Denně přichází ze svého ,,herberku“, který mění podle sezony (Hrabůvka, Hrabová anebo Vratimov), do Vítkovic a odtud poslední dobou také až do Ostravy. Strážníci jej už znají a nevšímají si jej. Je celkem neškodný a děcka na ulici mají s ním gaudium.

Jeden zdejší list přinesl svého času též zprávu, že ,,známý ostravský tulák Švenda zmrzl kdesi v příkopu“ a to jste měli Švendu vidět, jak vyhrožoval redakci žalobou apod. Snad mu tam dali pár korun a Švenda žije dál. To se ví, koho za živa pochováme, ten má obyčejně tvrdou kůži.

A stryk Švenda má opravdu ,,tvrdu skuru“, jinak by nemohl vydržeti to věčné potulování za deště i mrazu, za sněhu i jiné nepohody. Je pořád zdráv, ač myslíme, že revmatism mu pomalu bude tělo zkroucet, až přece ho jednou zdolá.

Každé město má své ,,Švendy“. Má ho tedy i Ostrava. Je typickým ostravským tulákem, který je neškodný a nenebezpečný. Pochází ze zdejšího kraje a složí tu též své tulácké kosti. Až jednou zmizí, vyvstanou jiní Švendové, neboť velkoměsto bude tyto typy stále dodávat v různých dobách i v různých formách.

Stryk Švenda zůstane však dlouho ,,králem“ ve svém oboru, jediným to ,,králem“ po válce ve střední Evropě vůbec, třeba nekorunovaným.

Petr Přendík

Zdroj:

SONNTAG, Evžen. Reflektor: Obrázky o lidech a životě na Ostravsku a ve Slezsku. Ostrava: vlastním nákladem autora, 1929, s. 85-86.

1 thoughts on “Stryk Švenda – slavná figurka z řad ostravských tuláků

  1. Velice děkuji Petrovi Přendíkovi za tento článek, který mi umožnil se vrátit do dětských let. V letech 1935 – 45 jsem bydlel ve Staré Bělé dobře si vzpomínám na stryka Švendu, který čas od času .procházel naší vesnici a za ním houf děcek, které si ho dobíraly. Byl ale dobrosrdečný a bral to s humorem. Měl zde několik selských statků, kde byl přiměřeně pohoštěn a putoval dál.
    Tehdy se říkalo, že bydlí v Hrabové a pochází ze zámožné rodiny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *