Seznam hrdinů, po kterých jsou pojmenovány ulice obvodu Ostrava 3

V letošním roce se nalezly na radnici městského obvodu Ostrava-Jih archiválie, které pochází z období minulého režimu. Jsou nadepsány titulem Seznam hrdinů, po kterých jsou pojmenovány ulice obvodu Ostrava 3. Soustřeďují se na pojmenování ulic na tzv. sídlišti Stalingrad (zástavby v okolí dnešního náměstí SNP), které nesou z drtivé většiny jména sovětských armádních příslušníků. Zčásti jsou psány česky, zčásti azbukou. K dokumentům je přiloženo také několik fotografií. V následujících odstavcích je uveden doslovný přepis dobového seznamu:

Abramova  – obránce Stalingradu, poručík Abramov, velitel tanku v začátcích bitvy u Stalingradu, čelil nacistům při jejich přibližování k městu. V jednom jediném boji při tom dovedným vedením stroje zničil 4 nacistické tanky, 2 protitanková děla, 4 těžké kulomety, 2 krytá palebná postavení, auto s pěchotou a pobil 100 hitlerovců.

Alejnikovova  – obránce Stalingradu vojín Ivan Alejnikov bojoval o přechody na Donu. Společné s Belikovem.

Asejevova – obránce Stalingradu, kapitán Asejev velel jedné z jednotek z útvaru, jemuž velel plukovník Sologubov. Měli podniknout zteč na mamajevovu mohylu. Osobně organizoval generál Rodimcev. Úkol byl splněn, bylo pobito 200 nacistů, celá četa fašistických samopalníků, 3 tanky, 2 protitanková děla, zmocnil se 2 protiletadlových děl, 500 granátů, 2 minometů a mnoha dalších.

Averinova – obránce Stalingradu, velitel 62. armády, plukovník provedl obtížnou operaci – manévr během noci – přesunul svůj svazek z levého křídla na střední úsek fronty a donutil nepřítele na delší dobu zastavit postup a dal tak obráncům možnost zdokonalit obranné pozice. Za splnění tohoto úkolu i dalších během války, byl odměněn řadou vysokých vyznamenání.

Baranovova – hrdina SSSR, obránce Stalingradu, letec Michail Baranov, bývalý soustružník, patří k nejlepším stíhačům druhé světové války. Ve stalingradské bitvě svedl celou řadu hrdinských bojů s nacistickou Lutfwaffe. Celkem Baranov srazil se stalingradské oblohy 25 nacistických letounů.

Michail Baranov

Michail Baranov

Belikovova – obránce Stalingradu, tankoborník Alexandr Beikov, střelec z protitankové pušky a zároveň zástupce pol. pracovní roty protitankových děl, bojoval proti nacistům v oblasti přechodu na Donu. Sestřelil celkem 7 nacistických tanků.

Bogorodského – obránce  Stalingradu, nadporučík se vyznamenal v bojích, kdy se nacisté po přechodu přes Don vydávali na cestu ke Stalingradu. Tehdy vojáci Bogorodského jednotky přes nepřátelskou palbu a bombardování dovedli na svém obranném úseku zdržet přechod nacistů přes Don o čtyři dny.

Bolotovova – obránce Stalingradu, vojín Petr Bolotov byl později vyznamenán titulem Hrdina SSSR. Bojoval společně s Belikovem a Bolotov pálil proti tankům nacistů z pušky. Bylo zničeno celkem 15 tanků a zbytek tanků se vrátilo zpět. Na své konto si připsal celkem 8 nacistických tanků.

Petr Bolotov

Petr Bolotov

Čujkovova – velitel 62. armády u Stalingradu, nar. 1900, Vasilij Ivanovič Čujkov, od r. 1919 člen strany. Velitel 62. armády byl jmenován 12. 9. 1942. Bojoval  nejen u Stalingradu, ale vyznamenal se i v dalších velkých bojích a operacích Velké vlastenecké války. Kromě dvojnásobného vyznamenání Zlatou hvězdou a dvou titulů Hrdiny SSSR byl vyznamenán 4 Leninovými řády a má hodnost maršála SSSR. Byl později poslancem Nejvyššího sovětu a člen UV KS Ukrajiny. Po válce působil jako vrchní velitel sovětských vojsk v Německu a předseda Sovětské kontrolní komise v Německu až do r. 1953.

Vasilij Ivanovič Čujkov

Vasilij Ivanovič Čujkov

Gerasimova – hrdina SSSR, obránce Stalingradu, gardový pol. pracovník  a velitel vyčleněné roty protitankových pušek. Gerasimov bojoval u Stalingradu. Z akce, které velel, zůstali pouze dva vojáci na živu. Gardový politruk byl vyznamenán titulem hrdina SSSR.

Glazkovova – generálmajor Vasilij Andrejeviš Glazkov – obránce Stalingradu, velitel gardového svazku, dostal jednu z nejtěžších úloh v samém začátku stalingradské bitvy – bránit valícím se vojskům nacistů – přístup k městu. Od 31. 8. 1942 snášela jeho vojska nejdrtivější údery zuřivých nepřátel. Glazkovovi gardoví vojáci pouštěli útočící tanky do největší blízkosti, aby zásah byl naprosto jistý. Postup nacistických vojsk se zpozdil o 12 dní, což hrálo v této hře – každá hodina – velikou úlohu.

Gorochovova – obránce Stalingradu, plukovník velel svazku, který přišel do Stalingradu 29. 8. 1942 a měl přidělen úsek na severu. Ihned po příchodu vytlačil nepřítele z předměstských osad. Celý měsíc jeho jednotky držely v šachu nepřátelskou přesilu. Za dva dny zničily 58 tanků a pobily na 2000 nacistů. Tento boj patří k nejhrdinštějším činům v obraně města. Vojáci mu dali přezdívku: pěťáček.

Gurťjevova – hrdina SSSR, plukovník Leontij Nikolajevič Gurťjev, velitel sibiřského svazku. Bojoval i v I. světové válce. Ve stalingradské bitvě ubránil především závod Barikáda. Jen v měsíci říjnu odrazili jeho vojáci 117 útoků nepřítele. Padl v bitvě u Orla, jedna z nejstrašnějších bitev vůbec, v létě 1943. Jeho památka žije v legendě o obraně Stalingradu.

Chrjukinova – hrdina SSSR, obránce Stalingradu, Timofěj Timovějevič Chrjukin, generálporučík letectva, dvojnásobný hrdina SSSR (dnes generálplukovník). V bitvě o Stalingrad dostal velmi náročný úkol a jeho zásluhou /jeho letky/ bylo zničeno v začátcích bitvy na 300 fašistických letadel, několik set tanků, přes 1400 automobilů s pěchotou, zásobami a municí, mnoho děl aj.  Po skončení bitvy působil se svými leteckými svazky při osvobozování Krymu a Donbasu atd. Nyní předává své zkušenosti mladším.

Krylovova – obránce Stalingradu, generálmajor Nikolaj Ivanovič Krylov, byl náčelníkem štábu proslulé bohatýrské 62. armády. Bojový křest měl v bojích proti Vrangelovi na Krymu. Do strany vstoupil v r. 1921. Zúčastnil se heroické obrany Oděsy a Sevastopolu, kde byl náčelníkem štábu přímořské armády. Za hrdinské vedení operací byl vyznamenán udělením titulu dvojnásobný Hrdina SSSR, jmenován generálem a byl několikrát poslancem Nejvyššího sovětu SSSR.

Nikolaj Ivanovič Krylov

Nikolaj Ivanovič Krylov

Pavlovova – seržant Jakov Pavlov – obránce Stalingradu. Celkem 58 dnů se Pavlov se svými druhy bránil německé přesile v tzv. Pavlovově domě.

Pjanovova – obránce Stalingradu, jeden z poddůstojníků Smirnovovy čety, při obraně Donu postřílel z lehkého kulometu 70 hitlerovců.

Prošinova – obránce Stalingradu, vojín Prošin, vyznamenal se v boji u Stalingradu. Jeho velitel byl podporučík Strelkov. Pobil mnoho německých vojáků.

Rodimcevova – obránce Stalingradu, Iljič – gardový generálmajor, nyní generálplukovník, dvojnásobný hrdina SSSR, byl velitelem 13. gardové střelecké divize. Bojoval u Kyjeva a u Stalingradu. Patří k největším hrdinům Velké vlastenecké války.

Iljič Rodimcev

Iljič Rodimcev

Samojlovova – obránce Stalingradu, vojín Petr Samojlov společně s Belikovem, Alejníkovem a Bolotovem se zúčastnil bojů na Donu.

Smirnovova – obránce Stalingradu, seržant Smirnov, byl velitelem čety škol praporu, který bojoval u Donu na jeho přechodech.

Seržant Smirnov

Seržant Smirnov

Sologubova – obránce Stalingradu, plukovník Ivan Petrovič, jeden z nejstatečnějších bojovníků Rudé armády v letech občanské války, starý bolševik. Zformoval střelecký svazek na Sibiři. Pak byl začleněn do 62. armády. Padl u Stalingradu a byl posmrtně vyznamenán druhým řádem Rudého praporu.

Ivan Petrovič Sologubov

Ivan Petrovič Sologubov

Sarajevova – obránce Stalingradu, generálmajor Sarajev, velel divizi, která byla dána k dispozici nově vytvořené 62. gardové armádě. Zúčastnil se nejukrutnější bitvy o Stalingrad.

Strelkovova – obránce Stalingradu, podporučík Strelkov bojoval na přístupech ke Stalingradu.

Utvenkova – obránce Stalingradu, generálporučík Alexander Ivanovič. Bojoval u Stalingradu a jeho zásluhou se postup Němců na několik dní zastavil a obránci Stalingradu mohli si upevnit svá obranná postavení. I když Němci byli v přesile, přesto se podařilo vojákům Utvenka dobýt hodně – zničit tanky, munici.

Zajcevova – J. V. Zajcev, Hrdina Sovětského svazu, iniciátor odstřelovacího hnutí u 62. armády.

Žoluděvova – obránce Stalingradu, generálmajor V. G. Žoluděv bojoval u Stalingradu. Bránil traktorový závod na Volze.

Petr Přendík

 

2 thoughts on “Seznam hrdinů, po kterých jsou pojmenovány ulice obvodu Ostrava 3

  1. pěkné, ale co mají společného s Ostravou nebo s ČR? To nemáme vlastní hrdiny? Nevím, proč bychom měli pojmenovávat naše ulice po okupantech a vojácích zločinného režimu, kteří bojovali proti okupantům a vojákům jiného zločinného režimu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *