Ševčík – folklorní soubor s šedesátiletou tradicí

Kulturní život obvodu Ostrava-Jih je více než 60 let spojen s činností folklorního souboru Ševčík, který přibližuje tradice a tance moravského Valašska. Historie souboru se začala psát na počátku 50. let minulého století, kdy v Mariánských Horách vznikl soubor tvořený pěveckým sborem, orchestrem a taneční skupinou, jehož cílem byl rozvoj umělecké tvořivosti mládeže na Ostravsku. Nedostatek vlastních finančních prostředků přivedl soubor brzy k rozhodnutí nalézt patronátní průmyslový podnik. V prvních letech činnosti souboru přijala záštitu přívozská rafinerie minerálních olejů Ostramo, jejíž ředitel navrhl soubor pojmenovat po Ladislavu Ševčíkovi, mladém odbojáři, který byl na konci 2. světové války za svou činnost zatčen a popraven.

Orchestr a sbor souboru Ladislava Ševčíka v 50. letech

S podporou NHKG

Snaha o rozšíření počtu členů souboru vedla v roce 1954 k rozhodnutí přerušit spolupráci podnikem Ostramo a získat patronaci NHKG, která jako stavba mládeže nabízela možnost přílivu nových členů. Soubor se tak v padesátých letech rozrostl do podoby šedesátičlenného pěveckého sboru, velkého smyčcového orchestru a skupiny lidových písní a tanců, a našel své zázemí v nově postaveném kulturním domě NHKG na náměstí SNP. Přestože soubor dosáhl v následujících letech řady úspěchů a několikrát vycestoval do zahraničí, v průběhu 60. let zájem členů upadal. Orchestr i pěvecký sbor se rozpadly a tradici Souboru Ladislava Ševčíka dále rozvíjela již jen skupina lidových písní a tanců.

Soubor Ladislava Ševčíka v 80. letech

Soubor Ladislava Ševčíka

Činnost skupiny lidových písní a tanců ovlivňovali v průběhu desetiletí přední ostravští umělečtí vedoucí a choreografové. Významnou osobností byla v tomto ohledu v 50. letech Věra Šejvlová, která do Ostravy přivedla tanečníky a muzikanty z Beskyd. Taneční skupina tím získala vysokou uměleckou úroveň znásobenou charakteristickým jadrným tanečním projevem chlapců a děvčat z okolí Ostravice, vesměs lesních dělníků a pracovníků na pile. Tvář souboru od počátku 80. let výrazně ovlivňovala také mladá umělecká vedoucí a choreografka Hana Herberková, pod jejímž vedením soubor dosáhl řady úspěchů na soutěžích, přehlídkách, ale také zahraničních zájezdech do Francie, Dánska, Belgie, Kanady nebo Japonska.

Nedílnou součástí souboru byly vždy cimbálové muziky, které doprovázely tanečníky během vystoupení. V prvních desetiletích se v souboru vystřídaly CM Ondráš pod vedením Jaromíra Dadáka, přední ostravská cimbálová muzika Technik pod vedením Jana Rokyty a až do konce 70. let se souborem pravidelně vystupovala také cimbálová muzika Lučina. S generační výměnou na počátku 80. let byla v souboru založena nová mladá muzika, tvořená především studenty ostravské konzervatoře, kterou vedli postupně Iva a Jiří Machačovi a následně Petr Kolár, který zůstal vedoucím muziky až do roku 1997.

Folklorní soubor Ševčík v současnosti

Rozpad souboru

V roce 1997 došlo k rozpadu souboru v důsledku společenských změn, které vedly k přerušení spolupráce s patronátním podnikem Novou hutí. Část bývalých tanečníků založila brzy Folklorní soubor Morava. Další z tanečníků v roce 1999 obnovili činnost souboru Ševčík jako občanského sdružení, které našlo znovu zázemí v dnešním kulturním domě Akord. Součástí souboru se stala také původní cimbálová muzika vedená Petrem Kolárem, která mezitím přijala jméno Tolar. Cimbálová muzika Tolar se souborem Ševčík spolupracovala až do roku 2012, kdy její místo převzala mladá cimbálová muzika Úsměv se svým vedoucím Martinem Zálesným.

Soubor Ševčík v Brazílii v roce 2018

Současnost MFS Ševčík

Moravský folklorní soubor Ševčík mohou zájemci vidět na řadě vystoupení v Česku i zahraničí. Mezi nedávné úspěchy souboru patří jistě účast na Nan Ying International Folklore festivalu v Tainan City na Taiwanu z roku 2014, kterého se zúčastnily soubory z pěti kontinentů a dvaceti zemí světa. V létě roku 2018 pak navštívil Festival Internacional de Folclore de Nova Prata v Brazílii.  Se svou šedesátiletou tradicí je dnes Moravský folklorní soubor Ševčík jedním z nejstarších folklorních souborů v Moravskoslezském kraji. Nenechte si proto ujít některé z jeho vystoupení.

Tomáš Majliš

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *