Památné stromy našeho obvodu

Na území Ostravy je celkem 41 státem chráněných památných stromů. Z tohoto počtu rostou pouze tři na území městského obvodu Ostrava-Jih. Shodou okolností všechny v části obvodu Zábřeh. Jedná se přesněji o buk, kaštanovník a dub.

Buk v parku pod zámkem, srpen 2015. Foto Petr Přendík.JPG

Buk v parku pod zámkem. Foto PP, 2015.

Za památný strom mohou být vyhlášeny dřeviny, které vynikají svým vzrůstem, věkem, nebo jsou významnými krajinnými dominantami; jde-li o vzácný či cizokrajný druh nebo o strom, který připomíná významnou událost. Současně s vyhlášením této ochrany se vyhlašuje ochranné pásmo stromu. Vyhlášení znamená, že ošetřování stromu (například ořezávání větví), terénní a stavební práce v ochranném pásmu atd. podléhají souhlasu orgánu ochrany přírody – bez ohledu na to, kdo je vlastníkem stromu.

Buk lesní

Nejstarším památným stromem ze zmíněné trojice je buk lesní (Fagus sylvatica) v parku pod zábřežským zámkem. Vyhlášen byl na počátku roku 1997, jeho stáří je nyní odhadováno na 155 let, což znamená, že byl vysazen někdy kolem roku 1860. Výška stromu činí mohutných 23 m, šířka koruny je 16-19 m, výška 21 m. Strom je chráněn pro svou vysokou sadovnickou a estetickou hodnotu. Zdravotní stav stromu je výborný. Bohužel, neznám žádnou fotografii, na které by byl v dávnější minulosti strom zachycen. Cedule s označením památného stromu a popisem dřeviny byla vandaly zničena.

Kaštanovník setý 

Kaštanovník před bývalou měšťanskou školou na Hulvácké ulici. Srpen 2015. Foto- Petr Přendík.JPG

Kaštanovník před bývalou měšťanskou školou na Hulvácké ulici. Foto PP, 2015.

Druhým nejstarším stromem je kaštanovník setý (Castanea sativa) na Hulvácké ulici před bývalou měšťanskou školou. Památným stromem byl vyhlášen již na konci roku 1989. Jeho stáří je přibližně 105 let – na starých pohlednicích školy můžeme vidět, že strom byl vysazen několik málo let po vystavění budovy; na průběžných snímcích vidíme, jak se neustále rozrůstal. Obvod kmene ve výšce 1,3m činí úctyhodných 373 cm, výška stromu je 16 m, šířka a délka koruny 14 m. Kmen se ve výšce 1,6 m rozvětvuje do tří větví. Důvodem vyhlášení památným stromem je nejen stáří stromu, ale také zachování exotické dřeviny, která patří ve svém druhu k vůbec největším exemplářům na území ČR. Kaštanovník setý je dřevinou původně z oblasti kolem Středozemního moře. Strom na jaře kvete silnou vůni (či zápachem), na podzim plodí spoustu jedlých kaštanů. Dřevina je v dobrém zdravotním stavu, ojediněle se vyskytují suché větve a malé dutiny.

Dub letní

Vlastin dub, foto 2015, Petr Přendík

Vlastin dub. Foto PP, 2015.

Posledním památným stromem je dub letní (Quercus robur), který se nachází v bezprostřední blízkosti nadchodu u zastávky Karpatská a přilehlého obchodního centra. Strom byl zařazen na seznam památných stromů nedávno – roku 2011 – a jeho stáří je hrubým odhadem 100 let. Kmen, který obrůstá břečťanem, má obvod 290 cm, výška stromu je 17 m, koruna má přibližně 16 m šířky a 17 m délky a je rovněž prorostlá břečťanem. Překvapením může být, že je pojmenován jako Vlastin dub, jak se můžeme dočíst na informační ceduli u stromu. V zastavěném prostoru tvoří strom zajímavý estetický prvek. Strom je v dobrém a vitálním stavu, i když roste v komplikovaném, betonem obklopeném prostředí v blízkosti nákupního střediska. Můžeme se jen domnívat, zdali dřevina patřila k parkové úpravě zábřežského zámku, jestli náležela k místnímu starému hřbitovu, či byla vysazena z jiného popudu nebo snad vyrostla sama. Důležité je však to, že přečkala stavební akce v jejím okolí na konci 20. století. Díky úsilí RNDr. Vlasty Pipkové byla s investorem v 80. letech dohodnuta úprava plánu tehdy zamýšlené lávky pro pěší. Jen díky změně plánů roste dub stále na svém místě. A kdoví – třeba zde přečká ještě další staletí. Které stromy na území našeho obvodu máte rádi vy a proč?

Petr Přendík

 

Informační cedule u Vlastina dubu. Srpen 2015. Foto- Petr Přendík

Informační cedule u Vlastina dubu. Foto PP, 2015.

 

Kaštanovník před bývalou měšťanskou školou na Hulvácké ulici. Cedule. Srpen 2015. Foto- Petr Přendík

Kaštanovník před bývalou měšťanskou školou na Hulvácké ulici. Cedule. Foto PP, 2015.

 

Kaštanovník před bývalou měšťanskou školou na Hulvácké ulici. Detail kmene. Srpen 2015. Foto- Petr Přendík.JPG

Kaštanovník před bývalou měšťanskou školou na Hulvácké ulici. Detail kmene. Foto PP, 2015.

 

Buk v parku pod zámkem, srpen 2015. Kmen a větvení. Foto Petr Přendík.JPG

Buk v parku pod zámkem, kmen a větvení. Foto PP, 2015.

 

Buk v parku pod zámkem, srpen 2015. Detail kmenu. Foto Petr Přendík

Buk v parku pod zámkem,detail kmenu. Foto PP, 2015.

 

1 thoughts on “Památné stromy našeho obvodu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *