Obecní kaple v Hrabůvce

Travnatý trojúhelníkový prostor mezi dnešními ulicemi U Haldy a Závodní skýtá v sobě spoustu historických příběhů. Například si mnozí z vás vzpomenou na kino Edison. Nikdo z nás si však už nemůže pamatovat na to, že právě na tomto travnatém trojúhelníku stála i hrabůvská obecní kaple, která byla stržena před více než 90 lety. Místo několikrát změnilo svou podobu. Poslední úprava tohoto prostoru proběhla v roce 1995.

Stavba kaple

Rozcestí vítkovické a zábřežské silnice na zachyceno ve stabilním katastru z roku 1833. U rozcestí zakreslen kříž. Foto: MZA Brno, online na: http://archivnimapy.cuzk.cz/

Rozcestí vítkovické a zábřežské silnice na zachyceno ve stabilním katastru z roku 1833. U rozcestí zakreslen kříž. Foto: MZA Brno, online na: http://archivnimapy.cuzk.cz/

Kdy byla obecní kaple vystavěna, nevíme. Co však víme bezpečně – v roce 1833 určitě ještě nestála. Toto tvrzení můžeme opřít o indikační skici stabilního katastru. Archivní materiály mlčí a nevydávají odpověď na jednoduchou otázku: kdy? V Archivu města Ostravy je uložena kniha nadepsaná jako Podací protokol 1874 – 1895. Kniha však byla pořízena již roku 1850, původní štítek je přelepen novějším. V knize jsou uvedeny mimo jiné dva seznamy osob – snad se jedná o klíč k řešení otázky doby vybudování kaple. Nad seznamy osob je napsáno: ,,Tito Wynachazegicy Gruntovni Magetnicy jsau wyznamenani do banhofu na fořpon.“ Do dnešní češtiny bychom mohli větu přeložit následovně:  ,,Tito jmenovaní gruntovní majitelé jsou posláni na nádraží s přípřeží.“ Jedná se o seznamy lidí z roku 1853 a 1854. Obec poslala 19 sedláků na nádraží s povozy, pravděpodobně pro materiál na nějakou větší stavbu. S velkou pravděpodobností můžeme uvažovat o dovozu materiálu pro stavbu obecní kaple. Ale nic není zcela jisté. Musíme věřit.

Obecní kaple stála v Hrabůvce na rozcestí dvou silnic – do Vítkovic a do Zábřehu. Pozemek, kde kaple stála, náležel k bývalému fojtství. Kaple byla zasvěcena Panně Marii Čenstochovské. Jednalo se o menší stavbu s věžičkou – zvonicí. V interiéru kaple byl umístěn obraz Panny Marie Čenstochovské a sochy Božského Srdce pána Ježíše a Srdce Panny Marie. Ve výklencích byly oltáře se sochami sv. Josefa (evangelijní strana) a sv. Jana Nepomuckého (epištolní strana).

[twenty20 img1=“3756″ img2=“3755″ offset=“0.5″]

Pohlednice z počátku 20. století. Obecní kaple Panny Marie Čenstochovské v místě sbíhání silnic do Vítkovic a Zábřehu. Vpravo vzadu lze vidět původní hasičská zbrojnice v Hrabůvce. Povšimněte si kvality povrchu silnic. Foto: archiv autora.

Každé dva roky byla kaple nově nabílena, opravovány byly omítky a dřevěná ohrada kolem stavby. Plůtek kolem kaple byl v desetiletých cyklech obnovován. Roku 1881 byla kaple opatřena novou břidlicovou střechou. Kaple měla i svůj zvon. Zvoník dostával za svou práci 2 zl. ročně, roku 1889 již 6 zl. Každé dva roky byl zakoupen nový provaz pro rozhoupávání malého zvonu, později byl nahrazen kovovým řetězem.

Nový svatostánek

Obecní kaple na pohlednici z počátku 20. století. Foto: soukromý archiv autora

Obecní kaple na pohlednici z počátku 20. století. Foto: soukromý archiv autora

Na počátku 20. století původní kaplička nepostačovala účelům rozmáhající se obce. Proto se obec rozhodla vystavět nový svatostánek. Po sporech se sousední Hrabovou, kde měl vyrůst nový společný kostel pro obě obce, se vedení Hrabůvky rozhodlo, že si postaví vlastní chrám. Kostel Růžencové Panny Marie byl slavnostně předán věřícím roku 1910. V Hrabůvce tak byly současně dva svatostánky.

Před kaplí Panny Marie Čenstochovské byla při velké slavnosti zasazena 4. května 1919 lípa svobody. Bude ji však vyměřena velmi krátká doba k tomu, aby plně rozvinula svou korunu. Lípy svobody mají v Hrabůvce tradici. Po 2. světové válce byla další lípa svobody vysazena u vstupního podjezdu Jubilejní kolonie. Svou korunu sice rozvinula, ale počátkem 90. let uschla. Poslední Lípa svobody byla vysazena v dubnu 2015 v parku pod zámkem v Zábřehu jako odkaz na původní lípu svobody v Jubilejní kolonii a také jako připomínka 70. výročí osvobození. Jak dlouho nám tato lípa poroste?

Asanace kaple

Původní hrabůvský svatostánek ztratil po výstavbě nového chrámu na významu. 4. dubna 1922 se sešel hrabůvský obecní výbor. Obec se tehdy potýkala s nedostatkem financí. Uvědomme si, že se jednalo o období po 1. světové válce, kterou byla obec vyčerpána, po válce přišla hospodářská krize; také stavba nového kostela již před válkou obec výrazně zadlužila.  Jedno z rozhodnutí sešlého výboru znělo následovně – nutno rozebrat starou obecní kapli, jelikož obec nemá peněz na její údržbu. Ještě v průběhu roku 1922 byla kaple asanována.

Kříž u kina Edison, který stál původně před starou kaplí. Pohlednice, 30. léta 20. stol. Foto: soukromý archiv autora.

Kříž u kina Edison, který stál původně před starou kaplí. Pohlednice, 30. léta 20. stol. Foto: soukromý archiv autora.

Před kaplí stál mramorový kříž. Byl pravděpodobně starší než kaple, neboť již stabilní katastr z roku 1833 zobrazuje kříž u rozcestí dvou výše zmíněných silnic. Kříž je zmiňován také v roce 1842. Kolem roku 1900 byl starý – zřejmě poškozený – kříž snesen a nahrazen novým. Kam nový kříž zmizel, nevíme. Stál na svém místě pravděpodobně do roku 1965, kdy probíhala rekonstrukce Závodní ulice a také zdvoukolejnění tramvajové trati. Tehdejšímu režimu kříž ,,nevoněl“, a tak zmizel v propadlišti dějin. Najde se ještě stopa?

Památkami na kapli i kříž jsou už jen staré pohlednice z počátku 20. století.

Petr Přendík

Okénková pohlednice Hrabůvky, okolo roku 1915. Vpravo dole obecní kaple s křížem. Foto: soukromý archiv autora.

Okénková pohlednice Hrabůvky, okolo roku 1915. Vpravo dole obecní kaple s křížem. Foto: soukromý archiv autora.

Zdroje:

AMO

OBŮRKA, Antonín. Dějiny Hrabůvky I a II. Ostrava, 2009.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *