Naše bytové domy – výškové dvojdomy T06B-OS 70

V tomto díle načneme novou kategorii panelových domů, a to domy výškové. Oproti věžovým domům postrádají některé typické prvky, jako třeba téměř čtvercový půdorys, okna na všechny světové strany a zejména dvojici výtahů. Pojem dvojdům označuje samostatně stojící dům o dvou vchodech (sekcích, adresách).

Jsou v Hrabůvce a Výškovicích

Výškové dvojdomy T06B-OS 70 najdeme v našem obvodě na dvou místech. Hrabůvka má v okolí K-Tria uskupených pět dvojdomů T06B-OS 70, šestý dvojdům se nachází opodál, u sjezdu na Místeckou ulici. Šestý dům je nejlépe viditelný z frekventované ulice. Dr. Martínka, možná právě proto dostal mírně odlišný vzhled, konkrétně jakési falešné podlaží, či chcete-li, abnormálně vysokou atiku, která jej činí opticky ještě o podlaží vyšším. Pakliže nepočítám falešné podlaží, má dům, stejně jako zbylých pět domů u K-Tria, 14 nadzemích podlaží. To ve Výškovicích, mají všechny dvojdomy výšku 10 nadzemních podlaží. Výškovické dvojdomy jsou v počtu osmi kusů rozprostřeny na východní straně sídliště, například na ulici 29. Dubna.

Architektura – vyhrávají Výškovice

Architektonicky povedenější jsou domy ve Výškovicích. Díky své nižší podlažnosti působí oproti vyšším domům stejného typu v Hrabůvce vyváženějším dojmem. Domy ve Výškovicích zaujmou i svým nesymetrickým průčelím, kdy chybí jeden krajní sloupec lodžií. Na jednu stranu to vypadá hezky, na tu druhou přišly krajní byty o lodžii (krajní sloupec lodžií chybí i na některých domech v Hrabůvce). Tím nejvýraznějším prvkem, díky kterému Výškovické dvojdomy nad těmi z Hrabůvky na poli architektury vyhrávají, je průběžná lodžie v posledním podlaží. Ta dům výškově ukončuje, zpestřuje a příjemnou formou mu tak přidává na rozmanitosti. Pro domy v obou lokalitách jsou shodné architektonické prvky typické pro tento typ panelových domů – ustoupené meziokenní pilířky šedé barvy, předsazené panely se schodišťovými okny a mírně ustoupené přízemí. Okna jsou klasická troj a dvoudílná, paneláková otočná okna se zde ještě nevyskytovala.

Konstrukce

Konstrukční systém T06B dává těmto domům jasnou skladbu nosných zdí. Vězte, že všechny příčně umístěné stěny (kolmo k oknům) jsou nosné. Výjimku tvoří pouze příčky mezi spížními komorami a kuchyněmi. Neméně důležitou roli hrají i tzv. ztužující stěny, ty jsou naopak v podélném směru, často tvoří stěnu mezi dvěma sousedními byty. Nosné a ztužující stěny mají tloušťku 200 mm, nenosné příčky pak 80 mm. Konstrukční soustava T06B-OS 70 se začala zavádět na začátku 70. let, na což odkazuje i číslice v jejím názvu. Někdy byla soustava označována jako T06B-OS – nový typ.

Můžete utéct k sousedům

U výškových domů je velmi důležitá požární bezpečnost, zejména ve společných prostorech a únikových cestách. Dvojdomy T06B-OS 70 v tomto směru vyhovují, neboť jejich schodiště je prosklenými dveřmi odděleno od chodeb s byty. Schodiště je také přímo odvětráváno okny v mezipatrech. Na každém podlaží se nachází požární hydrant a suchovod. Původní výtahy byly z nehořlavých materiálů (kov) a jejich šachta byla vybavena kouřovou klapkou – daly se tedy použít i v případě požáru, k tomu jim pomáhal i oddělený elektrický okruh. Velmi důležitým protipožárním opatřením jsou tzv. průchozí podlaží – některá podlaží mají upravenou dispozici tak, aby jimi vedla chodbička do sousedního vchodu. Díky tomu se lze v případě požáru v nižších patrech evakuovat z těch vyšších do sousedního vchodu. Vstupní haly jsou obloženy keramickými obklady typu Kabřinec, které známe spíše z exteriérů staveb té doby.

Neobvyklé řešení bytů

Na půdorysu typického podlaží si můžete prohlédnout skladbu bytů jednoho z dvojdomů v Hrabůvce. Velkou zajímavostí je řešení spíží ve větších bytech, které nejsou řešeny tradiční formou skříně, nýbrž formou komory, do které můžete vstoupit. Zajímavým řešením je i oddělené rozmístění koupelny a toalety, kdy každá část je na opačné straně chodby. Příjemným prvkem je schování umakartových jader za betonové příčky, umakart zde sloužil jen jako izolace proti stříkající vodě. Některé domy dokonce namísto umakartů užívaly keramických obkladů. V průchozích podlažích mají byty odlišné dispozice. V posledních podlažích Výškovických domů, do kterých se lze dostat pouze po schodišti, jsou také byty s odlišnou dispozicí.

Marian Lipták

1 thoughts on “Naše bytové domy – výškové dvojdomy T06B-OS 70

  1. Vážený pane Lipták,
    velmi musím ocenit Vaše zajímavé články, tematika panelových domů je jedním z mých koníčků. Zrovna tyto „dvojdomy“ jsou jedními z nejzajímavějších minimálně na Ostravsku. Nejzajímavější jsou samozřejmě průchozí poschodí. Měl bych k tomu ještě nějaké informace.
    Jedním z rozdílů dispozic mezi Hrabovskou a Výškovickou variantou (teď mluvim o lokalitě Srbská) je, že u Hrabůvky je v levé sekci prostřední byt 1+1 orientovaný „dovnitř“ a v pravé sekci je prostředním bytem 2+1. V průchozích podlažích jsou k těmto bytům přičleněny pokoje „ukradené“ z krajních bytů. Jako náhrada za „postižené“ byty jsou maličké byty 1+1 orientované dozadu se společnou kopelnou a WC. Ty mají vstup z krajních sekcí spojovací chodby mezi sekcemi dvojdomu.
    Naopak v Srbské ulici jsou na typickém podlaží prostřední byty v obou sekcích 1+1 orientované „ven“. Teď nastává zajímavost v průchozím podlaží – zde jsou náhradní byty 1+1 o něco prostornější a s okny orientovanými dopředu. Přístup do těchto bytů je ve společné sekci spojovací chodby. Koupelna společná s WC má instalaci připojenou do stupačky pro koupelnu v typickém podlaží. Zajímavostí je, že přístup k vodoměrům atd. je mimo byt právě v té evakuační chodbě. Průchozí podlaží je snadno identifikovatelné i z venku, podle menších oken pro kuchyň. V zadní straně průchozího podlaží jsou pro změnu pouze nějaké sušárny či jiné společné místnosti.
    Jinak podobné domy, tentokrát ve verzi „Trio“, jsou i v Karviné na „Osmičce“, a to ve dvou verzích. Velmi zajímavá je prostřední sekce ve spojavacím patře.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *