Naše bytové domy: Věžové domy VP-OS

Nepřehlédnutelné a velmi zajímavé, takové jsou věžové domy VP-OS. Typické jsou především pro Bělský Les, najdeme je ale i v Zábřehu. Věžové domy VP-OS se stavěly od první třetiny 80. let až do začátku let devadesátých – jsou to tak jedny z nejmladších věžáků v Ostravě. Konstrukčně vycházejí z věžových domů T06B-BTS popsaných ve starším díle. Ze svého předchůdce si vzaly to nejlepší a chyb se vyvarovaly. Přidaly nové dispozice bytů a zejména možnost spojovat jednotlivé věžáky k sobě.

Nejvyšší

Panelové domy VP-OS také přišly s jedním nej – jsou to nejvyšší hromadně stavěné paneláky v republice. Paneláky v pravém slova smyslu; složené pouze z velkých železobetonových dílců – panelů. Výška 16 nadzemních podlaží je skutečně působivá a nabízí překrásné výhledy. Navíc část domu vystupuje ještě o podlaží výše – v 17. nadzemním podlaží se nachází jeden jediný byt, který tak má výhodu v podobě absence sousedů. Aby toho nebylo málo, dům stoupá ještě o jedno podlaží výše, tam se nachází strojovna výtahů a jiné technické místnosti. Výška 17 obytných podlaží je maximální, mohou se ale vyskytovat i nižší 14 podlažní verze, ty tvoří jakési doplňky 17 podlažních verzí a vyskytují se pouze v Bělském Lese.

Hradby

Již jsem nakousl, že věžové domy VP-OS lze stavět vedle sebe, stejně tak jsem i zmínil, že mohou mít dvě výškové hladiny. Obou těchto vlastností bylo využito v Bělském Lese na ulici Jiřího Herolda, kde se nachází největší soubor VP-OS v celé Ostravě. Domy jsou vzájemně spojeny, každý s jinou výškou, tím byla utvořena mohutná a vysoká hradba, působivě lemující okolí velkého rondlu, kolem kterého je obecně koncentrace vysokých panelových domů.

Hradby z domů VP-OS ale nepůsobily rušivě, převládala bílá barva, která byla oživená červeným pruhem přes třetí, čtvrté a šesté podlaží. Červené pruhy tak krásně sjednocovaly všech šest VP-OS v lokalitě, které tak působily jako jeden ucelený soubor. Jednotný nátěr byl vlivem zateplení ztracen a na nové fasádě ho dodrželi pouze na jediném domě (J. Herolda 8).

V Bělském Lese se na dohled od předchozí nachází další skupina VP-OS, a to na ulici Bohumíra Četyny. Jedná se o čtyři domy uskupené po dvojicích, které dostaly oproti souboru na Heroldově ulici kontrastní nátěr (převládala červená barva doplněná bílými pruhy).

 

Na sídlišti Dubina máme tři tyto věžáky, a to na ulici Zdeňka Bára. V původním provedení byla jejich fasáda bílá s doplněním červených prvků.

V Zábřehu se věžové domy VP-OS vyskytují v pěti kusech na ulicích Horymírova a Břenkova. Všech pět domů stojí samostatně a dosahuje maximální výšky 17 obytných podlaží. Jaká byla jejich původní barevnost? to zatím nevím. Na historických fotografiích je vidět převládající bílá barva, případná doplňková barva nejde z černobílých fotografií identifikovat.

Zateplené

Architektura věžových domů VP-OS díky jejich velikosti vyniká z povzdálí. Vynikne tak výškové členění, kterého je docíleno pomocí dvou neúplných podlaží. Po vzoru předchůdce T06B-BTS jsou na nad většinou lodžií v posledním podlaží umístěny přesahující zdobné panely. Specifický je také vystouplý sloupec (výstupek) na štítu bez lodžií, který domům dopřává členitější půdorys. Členitost půdorysu je umocněna při spojení dvou a více domů k sobě.

Domy mají pokročilou konstrukci obvodového pláště, kdy štítové strany (ty s méně okny, ve kterých se nenachází vstupní vchody) mají sendvičovou konstrukci – z celkové tloušťky 300 milimetrů štítových panelů připadá 80 milimetrů na polystyrénovou izolaci zabudovanou přímo v panelárně.  Vzhledem k výšce budov je užito kombinovaného nosného systému – nosné stěny jsou jak v příčném, tak i podélném směru, tím je dosaženo vysoké tuhosti celé konstrukce. Tloušťka nosných stěn je 200 mm.

Výhled na tři světové strany

Na typickém podlaží se nachází 5 bytových jednotek, u nejvyšších domů se tak muže celkově vyskytovat až 80 bytových jednotek. Z toho důvodu je užito dvou tzv. osobo-nákladních výtahů. Společné prostory jsou rozděleny na tři části: schodišťový prostor, chodba s výtahy a dvě uzamykatelné chodby s byty po stranách. Ve všech společných prostorách se nachází denní světlo, a to s pomocí důmyslného systému prosklených dveří.

 

V domě zcela převládají byty velikosti 3+1, které jsou na každém patře čtyři, každý s odlišnou dispozicí. Nejzajímavější je byt „s výstupkem“ (na půdorysu zeleně), který má výhled na tři světové strany. Právě tímto výstupkem byly k sobě jednotlivé věžové domy VP-OS spojovány. Pátým bytem typického podlaží je povedený 2+kk se dvěma lodžiemi.  Příjemným bonusem všech bytů je komora na společné chodbě.

Pamatujeme si na ně ještě?

Paneláky VP-OS jsou jedny z prvních, u kterých se dá skutečně a pravdivě říct, a to už několik let, že jsou zapomenuté. Žádný už totiž není v původním stavu, a to ani v jiných městech. Je málo fotografií, například z 90. Ket, kde by byly domy v původním stavu zachyceny. Neexistují prakticky žádné detailní fotografie těchto domů před zateplením. Prosím proto čtenáře, pokud máte jakékoliv fotografie s těmito věžáky, kontaktujte mně. Email: marian@panelaky.info

Marian Lipták

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *