Kaplička na Javůrkově ulici – kaplička rolníka Svobody

Josef Svoboda se narodil 26. února 1820 v Pudlově rolníku Josefu Svobodovi a jeho ženě Kateřině, rozené Pukové. Příjmení Svoboda není pro Zábřeh obvyklé a ani časté. Kdy se Josef Svoboda přistěhoval do Zábřehu, se mi nepodařilo zjistit. Ovšem záznam o sňatku s manželkou Jenovéfou nám napovídá, že tomu tak bylo minimálně od roku 1849, neboť manželé byli oddáni 6. listopadu 1849 v zábřežském kostele. Právě Josefu Svobodovi mladšímu může být s největší pravděpodobností připisována kaplička, která se dnes nachází na Javůrkově ulici nad autobusovou zastávkou Pískové doly.

Josef Svoboda zemřel 21. dubna 1882 v usedlosti č. 25 ve věku 62 let na zánět. Bohužel, nevíme, o jaký zánět se jednalo. Že by následek úrazu? Stará obvodní kronika z 60. let totiž zachycuje pověst týkající se kapličky. Podle vyprávění v usedlosti č. p. 25, která se nacházela proti nynější kapličce, hospodařil rolník Svoboda. Jednoho dne Svoboda vyjížděl s povozem taženým koňmi z usedlosti, když tu se koně splašili a rozběhli se i s vozem k dnešní ulici U Hrůbků. Koně sjeli i s povozem po svahu a zabili se. Svoboda měl štěstí – stačil z vozu seskočit a nic se mu nestalo. Na paměť této události měl nechat postavit kapličku.

Záznam o úmrtí Josefa Svobody v roce 1882.

Záznam o úmrtí Josefa Svobody v roce 1882.

Ovšem v kronice Zábřehu je zaznamenána i druhá verze příběhu – zápletka je stejná, jen závěr se liší – na následky nehody měl zemřít i Svoboda. Tak o události alespoň hovořil přímý pamětník neštěstí, který se narodil v Zábřehu 13. října 1875 (podle matrik to musel být jedině Anton Vavroš z č. p. 102, které se nacházelo v blízkosti dnešní ulice U Hrůbků). A tato verze se zdá pravděpodobnější.

A nyní můžeme domýšlet. Máme dochovánu Pamětní knihu zábřežské farnosti, kterou založil P. Josef Bilčík roku 1869 a vedl ji až do počátku roku 1883. Zároveň přispíval zábřežským místopisem do periodika Opavský týdenník. Pokud by v obci tehdy stála kaplička na Javůrkově ulici, zábřežský farář by ji zaznamenal jako všechny církevní památky v obci. Máme tedy jisto: kaplička musela vzniknout nejdříve roku 1883. Svým provedením odpovídá období konce 19. století. Při prostudování zábřežských matrik vyšlo najevo, že další Svoboda v usedlosti zemřel až roku 1895 – jednalo se o syna Matouše, jehož rodiči byli Josef Svoboda a jeho žena Jenovéfa. Matouš Svoboda zemřel na plicní tuberkulózu 30. ledna 1895 ve věku 34 let. Teoreticky by také na jeho počest mohla být kaplička zbudována, ovšem výše uvedený zánět lépe odpovídá záznamu očitého svědka než tuberkulóza způsobena bakteriemi – ta patrně nemohla být vyvolána následky úrazu vzniklého při nehodě koňského povozu.

Kaplička v roce 1937.

Kaplička v roce 1937.

O dalších osudech kapličky se dozvídáme pouze z fotografií. Nejstarší zachycení pochází z roku 1937, kdy byla kaplička ještě v původním stavu: dva štíty, sedlová střecha pokrytá břidlicí, dva výklenky a ve štítu okénko pro sošku Panny Marie držící v jedné ruce žezlo, v druhé Ježíška a na hlavě má korunku. V hlavním výklenku lze vidět část sochy nějakého ze světců. Bohužel, nelze jej identifikovat, pouze můžeme říct, že se jedná o muže. Snad sv. Josefa?

Kaplička v roce 1964.

Kaplička v roce 1964.

Fotografické album z roku 1964 již zachycuje kapličku s novou střechou, tentokráte se stanovou, pokrytou pálenými taškami. Spodní část kapličky vypadá zchátrale a hlavně vlhce. V 90. letech byla již kaplička v bídném stavu, byla obitá, posprejovaná, bez jakékoliv výzdoby a scházeli se zde bezdomovci. Okolo roku 2010 proběhla oprava objektu, která spočívala v dosazení nové plechové střešní krytiny a zazdění původních výklenků, čímž se kaplička proměnila v cosi neurčitého. V roce 2017 vyhrál návrh na opravu kapličky mezi občany v rámci tzv. participativního rozpočtu městského obvodu Ostrava-Jih. Od konce května 2018 probíhá rekonstrukce kapličky, která by měla být ukončena v červnu 2018. Stavba bude opět odpovídat svému původnímu vzhledu.

Oprava kapličky, červen 2018.

Oprava kapličky, červen 2018.

Petr Přendík

1 thoughts on “Kaplička na Javůrkově ulici – kaplička rolníka Svobody

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *